Work, Environment and Reproductive Health

In december 2012 promoveerde Claudia Snijder op het proefschrift Work, Environment and Reproductive Health bij Prof. Dr. A. Burdorf van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek biedt nieuwe aanknopingspunten voor preventie van problemen tijdens de zwangerschap en bij pasgeborenen.

Doel van het onderzoek was in de eerste plaats om de invloed na te gaan van blootstelling aan chemicaliën op de voortplanting. In de tweede plaats de invloed van fysiek belastend werk op de intra-uteriene groei, zwangerschapshypertensie en zwangerschapscomplicaties. En in de derde plaats de relatie tussen stoffen met een hormoon verstorende werking, zoals sommige pijnstillers, en het vóórkomen van aangeboren afwijkingen zoals congenitale hartafwijkingen, een niet ingedaalde testis (cryptorchisme) of een abnormale opening van de plasbuis bij jongetjes (hypospadie).
De meeste studies in dit proefschrift werden uitgevoerd binnen het Generation R onderzoek, een populatie-gebaseerde prospectieve cohort studie vanaf de vroege zwangerschap in Rotterdam. In totaal namen 8.880 vrouwen deel aan dit onderzoek. Een van de onderzoeken in dit proefschrift werd uitgevoerd binnen de HAVEN-studie (Hart Afwijkingen, Vasculaire status, Erfelijkheid en Nutriënten), een case-control familiestudie, waarin de determinanten voor het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen worden onderzocht.
De belangrijkste uitkomsten die betrekking hebben op blootstelling binnen het beroep worden hieronder kort beschreven. Zo blijkt, dat beroepsmatige blootstelling aan lood,  bestrijdingsmiddelen en hormoonverstorende stoffen in verband kan worden gebracht met een verstoring van de zwangerschapsduur, die meestal wordt verkort en in een enkel geval juist wordt verlengd. Nieuw is dat blootstelling van de moeder aan bepaalde alkylerende stoffen (stoffen die de celgroei remmen) tijdens de zwangerschap in verband kan worden gebracht met lagere groeisnelheden van de foetale hoofdomtrek. Verder blijkt dat bij beroepsmatige blootstelling van de vader aan ftalaten (weekmakers) er meer aangeboren hartafwijkingen voorkomen bij de nakomelingen.
Fysiek zwaar werk, specifiek lange perioden van staan en veel werkuren per week, beïnvloeden de groeisnelheden van het foetale gewicht en de hoofdomtrek op een negatieve manier.
Veel vrouwen gebruiken pijnstillers tijdens de zwangerschap. Nu blijkt dat 24% van de gevallen van cryptorchisme  wellicht zou kunnen worden toegeschreven aan het gebruik van pijnstillers. Paracetamol en andere pijnstillers verminderen de productie van mannelijk hormonen in de ontwikkelende foetus en hebben op die manier een nadelige invloed op de hormoonafhankelijke indaling van de testis.
Samenvattend, breidt de kennis over de invloed van beroepsmatige blootstelling op het beloop en de uitkomst van de zwangerschap zich nog steeds uit en biedt dit proefschrift nieuwe aanknopingspunten voor preventie.

Work, environment and reproductive health
Snijder, C. A. 2012 December Rotterdam, The Netherlands Erasmus University Rotterdam Ph.D. thesis http://hdl.handle.net/1765/38782
 

Teus Brand