Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoekresultaten 1 - 3 van 3

Recent zijn er twee nieuwe registratierichtlijnen met bijbehorende achtergronddocumenten gereed gekomen. Beide hebben betrekking op aandoeningen van de bovenste luchtwegen. Deze worden met een zekere regelmaat gemeld. Dat zal met het verschijnen van deze documenten naar verwachting beter en nog vaker geschieden.

Nieuws-item - 15 november 2010

Recent zijn door het NCvB meerdere nieuwe registratierichtlijnen uitgebracht, vergezeld van achtergronddocumenten:

Nieuws-item - 3 augustus 2010

Op 25 mei 2010 is door het NCvB de nieuwe Registratierichtlijn ‘Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai’ uitgebracht, vergezeld van een achtergronddocument. Doofheid door lawaai is in Nederland de meest gemelde beroepsziekte door bedrijfsartsen.

Nieuws-item - 1 juli 2010