Beroepsziketen Actueel
Registratierichtlijn overspanning/burnout herzien
 

De originele registratierichtlijn overspanning/burnout dateert uit 2008. Tijd voor een update! Sinds 2008 is er zowel in Nederland als daarbuiten veel onderzoek over deze aandoeningen gepubliceerd.

Foto: Pixabay free photos
 
De update van de richtlijn is gebaseerd op twaalf studies uit elf artikelen. Ten opzichte van de originele richtlijn zijn er enkele veranderingen. Ook wordt de bedrijfsarts beter geholpen bij de beoordeling of er sprake is van een beroepsziekte. Lees verder  
Rugklachten als beroepsziekte in de EU: wie vertilt zich er niet aan?
 

In Tsjechië kunnen rugklachten, onafhankelijk van de diagnose, niet worden gemeld als beroepsziekte. De Tsjechische arts-onderzoeker Andrea Laštovková bekeek hoe dat in andere Europese landen is geregeld.

Foto: NCvB
Laštovková maakte als opmaat voor de discussie in haar land een overzicht van de manier waarop andere landen in de Europese Unie omgaan met het melden van rugklachten als beroepsziekte. Ook rapporteerde zij de eventuele case-definities. Lees verder  
PIM Schip brengt beroepsziekten scheepvaart in kaart
Binnen het Peilstation Intensief Melden (PIM) is een aparte groep voor de scheepvaart opgezet onder de naam PIM Schip. Door bedrijfsartsen die werkzaam zijn in deze sector meer bij het opsporen van beroepsziekten te betrekken, hoopt het NCvB een beter beeld te krijgen van de aard en incidentie van beroepsziekten in de scheepvaart om op grond daarvan preventieve adviezen te kunnen geven. Lees verder  
Beroepsziektemeldingen: uitbreiding oorzaken en diagnoses
In het meldingsformulier beroepsziekten is onlangs de oorzaken- en diagnoselijst uitgebreid. Zo zijn de biologische en chemische agentia gespecificeerd en is 'persoonlijke beschermingsmiddelen' als oorzakengroep toegevoegd. Lees verder  
Schouderaandoening ACHP niet alleen bij sporters
De vingers koud, bleek of blauw? Werk met een krachtige bovenhandse beweging? Let op een aneurysma van de Arteria circumflexa humeri posterior (ACHP) als oorzaak. Een aandoening die zich niet beperkt tot sporters. Lees verder  
Occustat en Eurostat starten pilot nieuwe Europese lijst beroepsziekten
De Occustat werkgroep stelt een lijst op met ruim zestig beroepsziekten en legt deze voor aan Eurostat voor commentaar. Lidstaten blijven autonoom in het hanteren van eigen registratiesystemen. Lees verder  
Verschenen
PMO toegespitst op ziekenhuisartsen: haalbaar en wenselijk
Ziekenhuisartsen verwachten dat deelname aan een op hun beroepsgroep toegespitst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bijdraagt aan het werk-functioneren. De helft van de toekomstige ziekenhuisartsen overweegt deelname aan een dergelijk PMO wanneer dit aangeboden zou worden. Dit blijkt uit het proefschrift van Martijn Ruitenburg naar de opzet en haalbaarheid van een op ziekenhuisartsen toegespitst PMO. Lees verder  
Terugkeer naar werk voor vangnetters met psychische problemen
Hoe kan de arbeidsmarktparticipatie van werknemers zonder vast dienstverband, ook wel vangnetters genoemd, die kampen met psychische klachten worden bevorderd? Dat is de focus van het proefschrift waarop Selwin Audhoe aan UVA is gepromoveerd. Lees verder  
Finding 'new' occupational diseases and trends in 'old' ones
Na het afronden van het internationale samenwerkingsproject COST Action IS1002 Modernet (2010-2014) zijn de resultaten van vier jaar samengevat in een aantal artikelen die in een speciaal aan dit project gewijde uitgave van het Engelse tijdschrift Occupational Medicine zijn gepubliceerd. Lees verder  
Zwangerschap en risico's op het werk
Enkele informatiebladen voor publiek en het informatiekompas voor professionals over zwangerschap en risico's op het werk op de website van het RIVM zijn geactualiseerd. Lees verder  
Maart 2016
Inhoud
Nieuws
Registratierichtlijn overspanning/burnout herzien
Rugklachten als beroepsziekte in de EU: wie vertilt zich er niet aan?
PIM Schip brengt beroepsziekten scheepvaart in kaart
Beroepsziektemeldingen: uitbreiding oorzaken en diagnoses
Schouderaandoening PHCA: niet bij sporters alleen
Occustat en Eurostat starten pilot nieuwe Europese lijst beroepsziekten
Verschenen
PMO toegespitst op ziekenhuisartsen: haalbaar en wenselijk
Terugkeer naar werk voor vangnetters met psychische problemen
Finding 'new' occupational diseases and trends in 'old' ones
Zwangerschap en risico's op het werk
Casus
Duizelige treinbestuurders met oorklachten
Lood tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode verboden!
Agenda
21 maart 2016
Werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen
26 mei 2016 Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2016
17 juni 2016 Heijermanslezing: Psychische beroepsziekten
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Duizelige treinbestuurders met oorklachten
Treinbestuurders van de Belgische spoorwegen klaagden over oorpijn en duizeligheid. Is het rijden door tunnels of passeren van andere treinen een oorzaak? Lees verder  
Lood tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode verboden!
Een zwangere beeldhouwer werkt met lood, maar vraagt zich af of dat verstandig is. Dat is het niet en sterker nog: blootstelling aan lood tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode is bij wet verboden Lees verder  
 
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Teus Brand, Monique Frings-Dresen, Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink, Henk van der Molen

Medewerkers aan dit nummer:
Gerda de Groene, Selwin Audhoe, Martijn Ruitenburg, Astrid Schop, Sanne de Vries, Paul Kuijer


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar redactie@beroepsziekten.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de driemaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB

Deze nieuwsbrief is gestuurd door redactie@beroepsziekten.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op www.beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© 2016 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg