Volop inzet op COVID-19

COVID-19 stond de afgelopen maanden bovenaan de agenda van het NCvB. Samen met de collega’s van het RIVM zijn verschillende Arbo-inf@cts en kennisbrieven ‘COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg’ met actuele informatie gepubliceerd. Per 1 april 2020 is er een CAS-code voor het melden van COVID (Corona Virus Ziekte) 19: R605.

Foto: Gerd Altmann via Pixabay
Er is een stappenplan opgesteld met enkele aanvullende vragen voor het melden van COVID-19 als beroepsziekte. Dit om deze meldingen beter te kunnen duiden. Ook is het sinds kort mogelijk een groepsmelding te doen. Vragen kunnen worden gesteld via een speciaal mailadres. Op dit moment wordt gekeken of er behoefte is aan het voortzetten van de samenwerking met de kennispartners in een kennisplatform COVID-19. Lees verder  
Bijna zeshonderd COVID-19 meldingen in drie maanden

Sinds 1 april 2020 kan COVID-19 worden gemeld als beroepsziekte bij het NCvB met CAS-code R605. Van 1 april tot 1 juli 2020 zijn er 593 meldingen van COVID-19 gedaan door 97 bedrijfsartsen.

Foto: Tumisu via Pixabay
Veruit de meeste meldingen kwamen uit verpleeg- en verzorgingstehuizen (498; 84%) – met de meeste meldingen vanuit verpleeghuizen (413 van de 498 meldingen). Er kwamen 68 meldingen uit ziekenhuizen (12%). Lees verder  
Adviezen handeczeem voor zorgmedewerkers
De maatregelen die nodig zijn om veilig te kunnen werken in de COVID-19 crisis kunnen leiden tot een toename van huidproblemen aan de handen, vooral bij medewerkers in de gezondheidszorg. Medewerkers van de afdeling Arbeidsdermatologie van het Amsterdam UMC hebben daarom adviezen opgesteld over het voorkómen van deze huidproblemen. Lees verder  
Preventie in Coronatijd
De Arbowet stelt gezond en veilig werken centraal. Deze zorgplicht voor werkgevers geldt ook voor ‘helden’ in de zorg en flexwerkers in de vleesverwerkende industrie. Niettemin zijn veel werkenden in de zorg en vleesindustrie blootgesteld geweest aan COVID-19 en hebben ze besmettingen opgelopen. Bedrijfsartsen worden geconfronteerd met vragen en onzekerheden zowel tijdens de ‘lock-down’ als bij de opstart van het werk. Lees verder  
Gezond en vitaal thuiswerken verdient extra aandacht
COVID-19 heeft het werken voor een groot deel van de beroepsbevolking tijdelijk of blijvend veranderd. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee over gezond en vitaal werken. Veel mensen ervaren door het thuiswerken spanningsklachten, zo blijkt op het spreekuur van bedrijfsartsen. Diverse organisaties komen met tips om het thuiswerken gezond te houden. Lees verder  
Verschenen
Cochrane Work
Inspelend op het massale thuiswerken door COVID-19 verzamelde Cochrane Work alle relevante Cochrane Reviews voor thuiswerken. Op 20 mei (met een update van 19 juni) publiceerde de Cochrane Library een Special Collection Coronavirus (COVID-19): Optimizing health in the home workspace. De Special Collection bevat 6 Cochrane reviews die allemaal vrij toegankelijk zijn.
BMJ Open publiceert literatuurstudie overspanning-burnout
BMJ Open heeft de literatuurstudie van de geactualiseerde beroepsziekteregistratierichtlijn E002 (Overspanning/Burnout) van het NCvB gepubliceerd getiteld Work-related psychosocial risk factors for stress-related mental disorders: an updated systematic review and meta- analysis: https://bmjopen.bmj.com/content/10/7/e034849 Dit is wederom een eervolle erkenning voor de kwaliteit die het NCvB probeert te leveren bij het zo goed mogelijk ‘evidence-based’ vaststellen van beroepsziekten. Lees verder  
100 jaar Arbeid en Gezondheid
In 2019 bestond het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid 60 jaar. In 2020 bestaan het bij het Coronel Instituut horende Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de Polikliniek voor Mens en Arbeid respectievelijk 25 en 15 jaar: samen 100 jaar inzet op onderzoek, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en patiëntenzorg op het gebied van arbeid en gezondheid! Lees verder  
Hernia publiceert de literatuurstudie van de richtlijn liesbreuk
Hernia heeft de literatuurstudie van de beroepsziekteregistratierichtlijn S001 Liesbreuk (Hernia Inguinalis) van het NCvB gepubliceerd getiteld Work-relatedness of inguinal hernia: a systematic review including meta-analysis and GRADE. Dit is een eervolle erkenning voor de kwaliteit die het NCvB probeert te leveren bij het zo goed mogelijk ‘evidence-based’ vaststellen van beroepsziekten. Lees verder  
Meer aandacht voor erkenning en preventie beroepsziekten door schadelijke stoffen
Op 14 mei j.l. heeft Ton Heerts, voorzitter van de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten, het rapport ‘’ Stof tot nadenken. Stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning’ aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. In het rapport - waarvoor ook het NCvB is geraadpleegd - is ruim aandacht besteed aan betere preventie en meer kennis van de risico’s van werkgerelateerde aandoeningen door gevaarlijke stoffen. Lees verder  
Juli 2020
Inhoud
Nieuws
Volop inzet op COVID-19
Bijna zeshonderd COVID-19 meldingen in drie maanden
Adviezen handeczeem voor zorgmedewerkers
Preventie in Coronatijd
Extra aandacht voor gezond en vitaal thuiswerken
Verschenen
Cochrane Work
BMJ Open publiceert literatuurstudie overspanning-burnout
100 jaar Arbeid en Gezondheid
Hernia publiceert de literatuurstudie van de richtlijn liesbreuk
Meer aandacht voor erkenning en preventie beroepsziekten door schadelijke stoffen
Casus
Hybride handelsreiziger
Agenda
04 december 2020
Heijermanslezing: Fysische agentia vrijdag 4 december 2020
01 september 2021
Congres European Society of Contact Dermatitis, Amsterdam 1 - 3 september 2021
 
Helpdesk
Specifieke inhoudelijke vragen over werk en gezondheid kunt u stellen via de helpdesk van het NCvB.   
Casus
Hybride handelsreiziger
Is een bedrijfsreis naar Jamaica veilig voor een handelsreiziger met onderliggende klachten? Lees verder  
 
 
 
 
 
Redactie Reageren? Abonnee-informatie Nieuwsbrieven archief

Annemarie Geleijnse, Annet Lenderink, Steven Visser, Teus Brand, Henk van der Molen

Medewerkers aan dit nummer:
Jaap Maas, Gerda de Groene, Annet Lenderink, Annemarie Geleijnse, Bas Sorgdrager, Steven Visser, Marijke Schutte, Teus Brand


Wij horen graag wat u vindt van deze nieuwsbrief. Schrijf naar redactie@beroepsziekten.nl

Stel uw vraag of geef uw suggesties door aan de redactie

Volg ons op
Inhoud syndiceren
Beroepsziekten Actueel is de viermaandelijkse nieuwsbrief van het NCvB.

Deze nieuwsbrief is gestuurd door redactie@beroepsziekten.nl

Als u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u hier uw abonnement opzeggen
Alle nieuwsbrieven zijn online te zien op beroepsziekten.nl

Kent u iemand die ook interesse kan hebben in deze nieuwsbrief? stuur door
© 2020 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Ontwikkelaar: Amin Khan Ontwerp: Philip Stroomberg