Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 15-07-2020 - 16:40

COVID-19 heeft het werken voor een groot deel van de beroepsbevolking tijdelijk of blijvend veranderd. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee over gezond en vitaal werken. Veel mensen ervaren door het thuiswerken spanningsklachten, zo blijkt op het spreekuur van bedrijfsartsen. Diverse organisaties komen met tips om het thuiswerken gezond te houden.

Sinds een aantal maanden staat COVID-19 centraal in het leven van veel mensen, zowel privé als op het werk. Na een angstaanjagende piek in zieken, ziekenhuis- en IC-opnames en overledenen, is het virus op dit moment min of meer onder controle. Er liggen steeds minder mensen met COVID-19 op de IC en in het ziekenhuis. De revalidatie van mensen die de ziekte hebben doorgemaakt is echter nog in volle gang en duurt vaak lang. Door COVID-19 is de manier van werken voor een groot deel van de beroepsbevolking indrukwekkend gewijzigd. Mensen is gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken als een van de maatregelen om verspreiding van virus te controleren. Zo kunnen we kwetsbare groepen beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Dit brengt echter een aantal zaken met zich mee die we nog niet of niet in deze mate kenden. 

Spanningsklachten
Tijdens het spreekuur van bedrijfsartsen valt op dat veel mensen spanningsklachten ervaren, die juist in deze tijd zijn ontstaan of verergerd. Voor deze bijdrage aan de nieuwsbrief hebben we ruim 50 spreekuren nagelopen die we in onze werkzaamheden als bedrijfsarts buiten het Amsterdam UMC hebben ‘gezien’, of eigenlijk telefonisch gesproken. 
Direct na de persconferentie van minister president Rutte, minister Bruins en de heer van Dissel van het RIVM op 12 maart 2020 waren er veel vragen of er al dan niet kon worden gewerkt en of het vanwege een kwetsbare gezondheid bij bepaalde werkzaamheden beter was om thuis te blijven. Naarmate de tijd verstreek verschoven de vragen en recent zien we meer stressgerelateerde klachten en relatieproblemen. Het thuiswerken kost een aantal mensen duidelijk moeite, er ontstaan fricties in relaties of problemen door het combineren van werk met bijvoorbeeld les geven aan kinderen: met zijn allen aan de keukentafel. De druk van de werkgevers om weer naar het werk te komen, komt anamnestisch niet zo veel voor. 

Arboportaal
Op Arboportaal staan diverse zaken die van belang zijn om gezond en vitaal thuis te kunnen werken en aan de slag te blijven. (https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken) De website bevat ook tips (https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken/tips-voor-thuiswerkers ). Zo blijkt dat je het langer volhoudt als je je dag plant, vaak een korte pauze neemt, voldoende beweegt en op zijn minst elk uur even opstaat, tussendoor iets ontspannends doet en goed contact houdt met je collega’s en leidinggevende. Er worden ook tips gegeven om de mentale gezondheid goed te houden en over thuis werken met kinderen.

TNO
Op de website https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/ staat in een aansprekende en informatieve infographic alle informatie bij elkaar over hoe je je werkplek optimaal kunt inrichten. 

Productiviteit
Inmiddels verschijnen er publicaties waarin het thuiswerken positief wordt ervaren en mensen dit het nieuwe normaal gaan vinden. De productiviteit blijkt nogal eens hoger dan voor Corona met veel meer regelmogelijkheden dan ervoor. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/11/thuis-wordt-de-rustige-werkplek-het-kantoor-een-soort-starbucks-a4002541