Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 16-07-2020 - 16:29

COVID-19 stond de afgelopen maanden bovenaan de agenda van het NCvB. Samen met de collega’s van het RIVM zijn verschillende Arbo-inf@cts en kennisbrieven ‘COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg’ met actuele informatie gepubliceerd. Per 1 april 2020 is er een CAS-code voor het melden van COVID (Corona Virus Ziekte) 19: R605.

Er is een stappenplan opgesteld met enkele aanvullende vragen voor het melden van COVID-19 als beroepsziekte. Dit om deze meldingen beter te kunnen duiden. Ook is het sinds kort mogelijk een groepsmelding te doen. Vragen kunnen worden gesteld via een speciaal mailadres. Op dit moment wordt gekeken of er behoefte is aan het voortzetten van de samenwerking met de kennispartners in een kennisplatform COVID-19.

Arbo-inf@cts
Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. In de kennisnieuwsbrieven COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg, die het NCvB samen met het RIVM publiceert, wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen. Positief is dat hierbij wordt samengewerkt met de Beroepsvereniging Arbeids- & Organisatiedeskundigen, de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de Nederlandse vereniging voor Arbeidshygiëne, Kwaliteit op Maat, NVVK veiligheidskunde, OVAL, het RIVM en de V&VN. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg bij aan een optimale kennisdeling.

De kennisnieuwsbrieven hebben verschillende thema’s. Zo verschenen er twee Arbo-inf@cts over zwangerschap en over contactberoepen en vijf kennisbrieven COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg, met een grote variatie aan onderwerpen, zoals de inzet van kwetsbare medewerkers, reizen, testbeleid, regelgeving, adembescherming en ventilatie.

Alle kennisnieuwsbrieven COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg zijn hier te vinden.

CAS-code R605 en stappenplan
Per 1 april 2020 is er een nieuwe CAS (Classificaties voor Arbo en SV) code voor Corona Virus Ziekte: R605. Vanaf 30 april is er een stappenplan gemaakt met enkele aanvullende vragen voor het melden van COVID-19 als beroepsziekte. Dit om deze meldingen beter te kunnen duiden.  Zo wordt er gevraagd naar klachten als koorts, verkoudheid, spierpijn of hoesten en of de medewerker is getest op COVID-19. Daarnaast wordt gevraagd of de medewerker op het werk denkt te zijn besmet, of hij of zij onbeschermd contact heeft gehad met COVID-19 positieve patiënten of collega’s en in welke provincie het bedrijf of de organisatie is gevestigd.
 

Groepsmelding
Om het invoeren van bijna identieke beroepsziektemeldingen van COVID-19 te vergemakkelijken kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om een groepsmelding te doen via een Excel bestand. Hierbij kunnen per keer op een eenvoudige manier verschillende beroepsziektemeldingen tegelijk worden gedaan. Deze worden door de datamanager van het NCvB ingevoerd. Meldingen van een groepsmelding moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: Alle meldingen zijn afkomstig van één en dezelfde arts en per individuele melding gaat het om één patiënt. Lees hiervoor eerst de instructie en gebruik dit Excel bestand.