Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoekresultaten 1 - 5 van 22

Het vaststellen van een beroepsziekte is niet altijd even eenvoudig. Klachten waarmee werkenden naar de bedrijfsarts komen zijn vaak aspecifiek en mogelijk werkgerelateerd, maar daarmee nog geen beroepsziekten. Gecombineerd met informatie over blootstelling aan risicofactoren in het werk kunnen deze klachten wél dienen als vroegsignalen van beroepsziekten en daarmee aangrijpingspunt voor preventieve acties. Als werk het probleem is van ziekte, is een behandeling niet de oplossing.

Nieuws-item -

Op verzoek van het tijdschrift Quintesse hebben medewerkers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de Polikliniek Mens en Arbeid twee artikelen geschreven voor het themanummer over de knie, inclusief toetsvragen: 

Nieuws-item -

De komende jaren stijgt het aantal opnames voor een kunstknie wereldwijd sterk: in Nederland tot 2030 met bijna 300%. De sterkste toename is bij patiënten met knieartrose in werkzame leeftijd. Juist werk biedt de mogelijkheid voor preventie gericht op de belangrijkste risicofactoren voor ziekenhuisopname: overgewicht, zwaar lichamelijk werk en knieletsel.

Nieuws-item -

Het rapport van het NCvB-onderzoek in het kader van de overheidscampagne “Veilig werken met gevaarlijke stoffen” is gepubliceerd. Het doel van het onderzoek was de kwaliteit van de signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen veroorzaakt door schadelijke stoffen te verbeteren.

Nieuws-item -

Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënist en bedrijfsarts belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts actief gezondheidsklachten vroeg signaleert is dat een bevorderende factor. Dat zijn enkele uitkomsten van een NCvB-onderzoek in het kader van de overheidscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.

Nieuws-item -