Overslaan en naar de inhoud gaan

Polikliniek Mens en Arbeid (PMA)

In november 2005 is de Polikliniek Mens en Arbeid van start gegaan. De Polikliniek is onderdeel van Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum (AMC) en werkt nauw samen met een aantal afdelingen van Amsterdam UMC en andere aanbieders van topklinische zorg. De polikliniek is ook nauw verbonden met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Public and Occupational Health. Zij bouwt voort op al bestaande voorzieningen en samenwerkingsverbanden op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg.

De Polikliniek Mens en Arbeid is een voorziening voor patiënten met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. Complex kan hierbij betrekking hebben op specifieke diagnostiek die verricht moet worden om de relatie met het werk vast te kunnen stellen. Maar ook vragen over de gevolgen van een aandoening voor het werk kunnen ingewikkeld zijn en een specifieke aanpak vergen.

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch specialisten kunnen de Polikliniek Mens en Arbeid benaderen en patiënten verwijzen. Ook bedrijven kunnen met de Polikliniek Mens en Arbeid een contract sluiten om hun medewerkers aanvullende zorg te bieden, gericht op het vaststellen van beroepsziekten en/of de belastbaarheid voor werk.