Overslaan en naar de inhoud gaan

Beroepsziekten voor werkenden en werkgevers

Wat is een beroepsziekte?
Een werkende kan ziek worden door het werk dat hij doet. Een werkende kan bijvoorbeeld knie-artrose krijgen doordat er veel geknield moet worden gewerkt, of kan een burn-out krijgen doordat er sprake is van te veel werk.

Als een werkende ziek wordt en daardoor niet kan werken, kan hij naar de bedrijfsarts gaan. De bedrijfsarts bepaalt dan of de oorzaak van het ziek zijn ook door het werk komt. Als het werk in overwegende mate de oorzaak is van de ziekte, is er sprake van een beroepsziekte. Overwegende mate wil zeggen dat het werk voor meer dan de helft de oorzaak is van de ziekte. De bedrijfsarts is speciaal opgeleid om deze afweging te kunnen maken en vervolgens te adviseren over goede zorg en preventie.

Het melden van beroepsziekten
Bedrijfsartsen zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een beroepsziekte te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De persoonsgegevens die een bedrijfsarts in een melding doorgeeft, zijn het geboortejaar en het geslacht van de werkende. Daarnaast wordt het beroep en de economische sector van de werkende vermeld. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten weet dus niet om welke werkende of welk bedrijf het gaat en kan dus niet nagaan of een beroepsziekte is gemeld. Met andere woorden, de meldingen zijn anoniem.

Status van een beroepsziektemelding
De beroepsziektemeldingen zijn bedoeld om bij te houden hoeveel beroepsziekten er in Nederland zijn. Een melding van een beroepsziekte betekent niet dat een werkende recht heeft op een vergoeding of dat een bedrijf een boete krijgt. Meldingen van beroepsziekten dienen als signaal dat werkenden in Nederland ziek kunnen worden door hun werk en dat het werk aangepast moet worden zodat deze ziekten niet meer kunnen ontstaan.

Jaarlijks wordt er een overzicht gemaakt van de beroepsziektemelden. Dit overzicht is belangrijke informatie voor bijvoorbeeld werkenden, werkgevers, bedrijfsartsen, Inspectie SZW (dit was vroeger de Arbeidsinspectie) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om meer aandacht te besteden aan het voorkómen van beroepsziekten.

Zoals aan het begin gezegd is, geeft een beroepsziektemelding aan dat een ziekte in overwegende mate is veroorzaakt door het werk. Dat wil niet zeggen dat de werkgever dan ook gelijk aansprakelijk is voor de ziekte. Dit moet per geval uitgezocht worden en ligt op het arbeids-juridisch terrein. Hierin speelt het NCvB geen rol.