Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)

Welkom bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

De missie van het NCvB is het bevorderen van de kennis over beroepsziekten op het gebied van epidemiologie, preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen.
Een belangrijke kerntaak van het NCvB is het registreren en signaleren van beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en specifieke peilstations.

Daarnaast dient het NCvB als kennisinstituut voor arboprofessionals, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers door:

  • Het aanreiken van het 6-stappenplan voor het signaleren, diagnosticeren, melden en de preventie van beroepsziekten en de beroepsziekteregistratierichtlijnen. Dit biedt professionals ondersteuning in hun diagnostiek van beroepsziekten.
  • De mogelijkheid om vragen te stellen over het melden van beroepsziekten via de helpdesk.
  • Het delen van kennis (o.a. via het geven van lezingen zoals de Heijermanslezing, het geven van onderwijs aan arboprofessionals, het delen van informatie via websites en het leveren van bijdragen aan branche- en themarapporten).
  • Het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Voor diagnostiek naar de mogelijke relatie tussen werk en ziekte bij individuele medewerkers willen wij u graag verwijzen naar de Polikliniek Mens en Arbeid.