Beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.

In Nederland kan in principe elke ziekte of aandoening een beroepsziekte zijn. De afweging of er sprake is van een beroepsziekte wordt gemaakt door de bedrijfsarts (of artsen in de arborol). In tegenstelling tot veel andere landen kent Nederland géén lijst met beroepsziekten.

De bedrijfsartsen kunnen voor de vaststelling van een beroepsziekte gebruik maken van het zes-stappenplan voor beroepsziekten en de registratierichtlijnen die het NCvB voor ziekte of aandoeningen heeft ontwikkeld. In deze registratierichtlijnen wordt het diagnostische en mogelijke blootstellingscriteria beschreven.