Overslaan en naar de inhoud gaan

Beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.

In Nederland kan in principe elke ziekte of aandoening een beroepsziekte zijn. De afweging of er sprake is van een beroepsziekte wordt gemaakt door de bedrijfsarts (of artsen in de arborol). In tegenstelling tot veel andere landen kent Nederland géén lijst met beroepsziekten. Werkenden en werkgevers vinden hier meer informatie over wat een beroepsziekte inhoudt.

In de huidige Arbeidsomstandighedenwet staat dat de verplichting om beroepsziekten te melden ligt bij ‘de persoon die belast is met de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten.’ Dit is meestal de bedrijfsarts maar kan ook een keurings- of verzekeringsarts zijn. Deze artsen kunnen beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen hier eenvoudig digitaal melden

De bedrijfsartsen kunnen voor de vaststelling van een beroepsziekte gebruik maken van het zes-stappenplan voor beroepsziekten en de registratierichtlijnen die het NCvB voor ziekte of aandoeningen heeft ontwikkeld. In deze registratierichtlijnen wordt het diagnostische en mogelijke blootstellingscriteria beschreven.