Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoekresultaten 1 - 5 van 21

Het vaststellen van een beroepsziekte is niet altijd even eenvoudig. Klachten waarmee werkenden naar de bedrijfsarts komen zijn vaak aspecifiek en mogelijk werkgerelateerd, maar daarmee nog geen beroepsziekten. Gecombineerd met informatie over blootstelling aan risicofactoren in het werk kunnen deze klachten wél dienen als vroegsignalen van beroepsziekten en daarmee aangrijpingspunt voor preventieve acties. Als werk het probleem is van ziekte, is een behandeling niet de oplossing.

Nieuws-item -

De eerste ONLINE Heijermanslezing op vrijdag 4 december 2020 met als onderwerp Fysische Agentia is met meer dan 440 ingelogde deelnemers drukbezocht. De Power Points van de presentaties die zijn gehouden, staan hieronder:

Nieuws-item -

Het rapport van het NCvB-onderzoek in het kader van de overheidscampagne “Veilig werken met gevaarlijke stoffen” is gepubliceerd. Het doel van het onderzoek was de kwaliteit van de signalering en preventie van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen veroorzaakt door schadelijke stoffen te verbeteren.

Nieuws-item -

Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënist en bedrijfsarts belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts actief gezondheidsklachten vroeg signaleert is dat een bevorderende factor. Dat zijn enkele uitkomsten van een NCvB-onderzoek in het kader van de overheidscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’.

Nieuws-item -

Het zes-stappenplan voor bedrijfsartsen voor het signaleren, diagnosticeren, melden en preventie van beroepsziekten is positief uit een eerste evaluatie gekomen. Dit blijkt uit een  evaluatierapport.
 

Nieuws-item -