Overslaan en naar de inhoud gaan

Aan het werk met knieartrose

Door redactie op 29-08-2023 - 10:24

Op verzoek van het tijdschrift Quintesse hebben medewerkers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de Polikliniek Mens en Arbeid twee artikelen geschreven voor het themanummer over de knie, inclusief toetsvragen: 

Aan het werk met knieartrose
14:30 - 17:15  -  Ruimte 05A33 in het hoofgebouw van de universiteit: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Programma14.30 uur: Inloop met koffie en thee

Wat werkt bij de tenniselleboog?

Door redactie op 22-08-2023 - 10:33

Eén van de meest gemelde beroepsziekten is de tenniselleboog. Een behandelopties bij langdurige klachten is injectietherapie. AIOS orthopedie Renée Keijsers en collega’s laten in hun RCT zien dat alleen gestandaardiseerde perforatie net zo goed werkt als het gebruik van autoloog bloed of dextrose in de behandeling. Bijzonder – ze heeft ook gekeken of de effecten anders zijn bij werkenden waarbij de pijn is ontstaan of verergerd door het werk– dat maakte (helaas) niet uit: 

Wat werkt bij de tenniselleboog?

Hoge kostenpost: verzuim psychische beroepsziekte

Door redactie op 07-08-2023 - 09:08

Verzuim door recent begonnen psychische beroepsziekten is gemiddeld hoger (66,5 dagen) dan door bewegingsapparaatberoepsziekten (27,4 dagen). Hierdoor zijn psychische beroepsziekten een grotere kostenpost (€2,58 miljard per jaar) dan bewegingsapparaat-beroepsziekten (€0,83 miljard per jaar).

Hoge kostenpost: verzuim psychische beroepsziekte