Overslaan en naar de inhoud gaan
Geef enkele trefwoorden op.
17-11-2021 - 15:00

Prof. Frederieke Schaafsma, hoofd van de Polikliniek Mens en Arbeid, vertelt op de hey het is oké website van de Rijksoverheid wat je als… Lees meer..

03-11-2021 - 12:15

We only live once. Vermakelijk en leerzaam artikel over de 'andere' dodelijke risico's in het werk van 007, inclusief een oproep aan zijn werkgever MI6:03-11-2021 - 12:00

Alle fysieke risicofactoren voor een tenniselleboog heeft de Amsterdam UMC geneeskundestudent Fransje Bretschneider op een rijtje gezet in haar bachelorthesis.22-09-2021 - 15:00

Vorige week rapporteerde de World Health Organization te samen met de International Labour Organization dat per jaar bijna 2 miljoen werkenden dood gaan door hun werk. “It’s shocking to see so many people… Lees meer..

27-08-2021 - 09:00

De NCvB-richtlijn voor PTSS was nodig toe aan een herziening en update. In de afgelopen tijd is dit gebeurd.26-08-2021 - 15:30

Te veel uren werken kan slecht zijn voor je gezondheid. In extreme gevallen kun je er zelfs aan overlijden, iets wat in Japan met enige regelmaat gebeurt en Karoshi wordt genoemd. Maar te lang werken wordt ook in verband gebracht met mentale gezondheid. Het zou via werkstress kunnen leiden tot bijvoorbeeld een depressie.
 26-08-2021 - 15:25

Het in het Amsterdam UMC gevestigde Cochrane Work gaat twee reviews leiden die antwoord moeten geven op de vraag wat het uiteindelijke effect is van het wettelijke verbod op asbest. De financiering komt van het Italiaanse Instituut voor Sociale Zekerheid INAIL.26-08-2021 - 15:00

In 2020 hebben de centra van de Arbo Expert Groep Longaandoeningen (AEGL) 27 arbeidsgebonden long- en luchtwegaandoeningen gediagnosticeerd. De meeste patiënten waren mannen, namelijk 24. De AEGL bestaat uit het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), de Polikliniek Mens en Arbeid (… Lees meer..

26-08-2021 - 14:45

Zijn er ervaringen of suggesties wat betreft aanvullende maatregelen rond vaccinweigering? Wat zijn de laatste inzichten over langdurige klachten na Covid en belastbaarheid voor werk? Hoe belangrijk is preventief testen bij bedrijven nog als straks de meeste Nederlanders gevaccineerd zijn? Arbeidsprofessionals vinden het antwoord op deze en andere relevante vragen in de deze zomer verschenen… Lees meer..

26-08-2021 - 14:15

Het Peilstation Intensief Melden krijgt tien jaar na de start een nieuwe impuls. PIM-artsen krijgen een ‘eigen’ nieuwsbrief en de bijeenkomsten gaan zich nog meer toespitsen op de bespreking van een inhoudelijk onderwerp. Ook wordt actief gezocht naar nieuwe deelnemers aan PIM.