Overslaan en naar de inhoud gaan
Geef enkele trefwoorden op.
- Aantal keren bekeken: 116

Public and Occupational Health doet mee aan nieuw project: DESTRESS. Amsterdam UMC en een groot aantal partners gaan op een vernieuwende manier samenwerken om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Dit baanbrekende initiatief van 10,8 miljoen euro wordt gefinancierd door NWO binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda.- Aantal keren bekeken: 95

'Het aandeel werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat (al dan niet door werk veroorzaakt) is gestegen van 56% in 2021 naar 60% in 2022’, ‘38% van de werknemers met één of meer door een arts vastgestelde beroepsziekte(n) in het laatste jaar, heeft een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat’ en 'van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 22% toe te schrijven aan klachten aan het… Lees meer..

- Aantal keren bekeken: 71

Wil je weten hoe het staat met de beroepsziekten in de rest van Europa?- Aantal keren bekeken: 167

‘In het kort. Tientallen longartsen vormen een landelijke werkgroep om beroepsziekten eerder op te sporen. Zij vrezen dat ziektegevallen lang niet altijd goed in beeld zijn. Een beter beeld op risico's moet er ook toe leiden dat uiteindelijk minder mensen ziek worden.’- Aantal keren bekeken: 61

No one should die of occupational cancer. STOP keeps you safe!- Aantal keren bekeken: 103

Daar is steeds meer over te doen, niet alleen bij werkenden maar ook bij de omwonenden: Is er een verband tussen pesticiden en parkinson?- Aantal keren bekeken: 118

‘Tussen 2012 en 2020 nam in Nederland het aantal mensen met betaald werk toe: van 8,3 naar 9 miljoen. Dat komt voor een groot deel doordat werkenden later met pensioen zijn gegaan. Ook zijn er meer vrouwen gaan werken. De meeste mensen met een betaalde baan (88 procent) voelden zich gezond.- Aantal keren bekeken: 250

“Eindelijk komt er meer aandacht voor de preventie van beroepsgebonden huidziekten”- Aantal keren bekeken: 88

De NCvB beroepsziekteregistratierichtlijn contacteczeem is geüpdatet en verschijnt binnenkort op de website www.beroepsziekten.nl.

De bestaande registratierichtlijn F002 Werkgebonden Contactdermatosen is opgesplitst in een Registratierichtlijn Contacteczeem en een Registratierichtijn Overige Werkgebonden Contactdermatosen.- Aantal keren bekeken: 381

We zien al jaren een dalende trend in het aantal beroepsziektemeldingen en het aantal meldende artsen. De oorzaken hiervoor zijn divers en liggen op meerdere niveaus.