Overslaan en naar de inhoud gaan
Geef enkele trefwoorden op.
- Aantal keren bekeken: 293

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 zijn net als het voorgaande jaar de psychische aandoeningen. Daarna volgen aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het voorkomen van beroepsziekten is het hoogst in de branches overheid en openbaar bestuur, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en industrie.- Aantal keren bekeken: 84

Tijdens de BG-dagen op 30 en 31 mei in congrescentrum Papendal in Arnhem hebben Paul Kuijer en Steven Visser van het NCvB een parallelsessie gehouden waarin het Bedrijfsgeneeskundig Kampioenschap Beroepsziekten gehouden werd.- Aantal keren bekeken: 33

Het Peilstation Intensief Melden speelt een belangrijke rol in het vaststellen van incidenties van beroepsziekten in Nederland. Deelnemende bedrijfsartsen krijgen gratis geaccrediteerde scholing aangeboden. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.- Aantal keren bekeken: 34

Het NCvB heeft de scholing van aios bedrijfsgeneeskunde en geïnteresseerde bedrijfsartsen over beroepsziekten nieuw leven ingeblazen. De eerste scholingsmiddag vond plaats op 23 mei. Presentaties over eczeem, gehoorverlies, melden met het 6-stappenplan en infectieuze agentia en zoönosen passeerden de revu.- Aantal keren bekeken: 76

De ziektelast door risicofactoren in werk wordt geschat op vijf procent. Dat is zelfs hoger dan de ziektelast door (ernstig) overgewicht, terwijl daar al wel veel aandacht voor is. Een vergelijkbare systematische aanpak moet er ook voor beroepsziekten ontstaan!- Aantal keren bekeken: 40

Bij de Federatie Medisch Specialisten is de richtlijn ‘Arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen’ verschenen: https://… Lees meer..

- Aantal keren bekeken: 50

Het Scandinavian Journal of Work, Environment & Health bestaat 50 jaar. Voor diverse thema’s zijn er overzichtsartikelen geschreven, bijvoorbeeld over aandoeningen aan het bewegingsapparaat door onder andere Pieter Coenen, geneeskundestudent Sten van Wilk en Paul Kuijer.- Aantal keren bekeken: 949- Aantal keren bekeken: 72

Op 23 mei 2024 hebben de tweede Kamerleden Podt en Grinwis een motie voorgesteld om de ziekte van Parkinson als beroepsziekte in 2025 in de tegemoetkomingsregeling regeling stoffen gerelateerde beroepsziekte (TSB) op te nemen.

Zie hierbij de tekst van de motie:- Aantal keren bekeken: 450

Afgelopen vrijdag is onze oud-collega Annet Lenderink overleden.