Archive

maart 10th, 2015

Vanaf 1 maart ziet mensenarbeid.nl er anders uit !

Mensenarbeid.nl is vernieuwd !

U kent mensenarbeid.nl als belangrijke website voor het verwijzen van patienten met  beroepsgebonden aandoeningen voor wie huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing konden bieden. Om u van dienst te zijn heeft de polikliniek Mens en Arbeid veranderingen aangebracht om verwijzing nog makkelijker te maken. Met interessante casuistiek hopen wij onze mogelijkheiden te kunnen laten zien.

januari 30th

Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

Kabinetsreactie op SER advies ‘betere zorg voor werkenden’

Door veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak tot duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking heeft het kabinet naar aanleiding van een verdeeld SER advies nu haar eigen voornemens bekend gemaakt. Nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van vooral medisch professionals en branche organisaties. Geen breed draagvlak voor stelselherzieningen wordt geconstateerd.

januari 14th

Duwen en trekken in werk verdubbelt het risico op schouderklachten

Een recente literatuurstudie door Nederlandse onderzoekers concludeert dat er sterk bewijs is dat duwen en trekken de kans op schouderklachten vergroot. Deze conclusie baseren zij op 7 studies bij 8279 werknemers.

januari 13th

Zwembadpoli.nl online!

Deze nieuwe polikliniek is bedoeld voor mensen die door hun beroep gezondheidklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden. Meestal betreft het acute klachten van de huid, de ogen en de longen. Daarnaast beoogt deze poli een vraagbaak te zijn voor het management van zwembaden, voor bestuurders van gemeente en provincies, voor zwembadinstallateurs, waterlaboratoria en artsen. De Zwembadpoli maakt deel uit van de poliklinieken van het AMC en VUmc. 
 

Dalende incidentie van beroepsziekten door europese wetgeving?

Voor de eerste keer is een vergelijking van trends in beroepsziekten binnen Europa gemaakt. De trends waren consistent met een positieve impact van Europese initiatieven gericht op vermindering van astma en contacteczeem relevante blootstellingen.

december 2nd, 2014

Preventief zorgen voor zorgpersoneel

Door meer aandacht te besteden aan gezondheidsrisico’s tijdens de opleiding en door verpleegkundigen en paramedici te laten deelnemen aan Preventief Medisch Onderzoek, kan de preventieve gezondheidszorg voor zorgpersoneel worden verbeterd.

Ziek door Zeswaardig Chroom?

Zeswaardig chroom is recent veel in het nieuws en dat leidt in uiteenlopende werksituaties tot vragen en onrust. Het NCvB publiceerde een TOXFaq met informatie om hiermee aan de slag te gaan.

Evidence-based werken en terugkeer na hersenletsel

Diverse proefschriften richten zich op beroepsziekten. In deze nieuwsbrief lichten we er twee uit van promovendi die komende maand hun proefschrift verdedigen. Judith van Velzen deed onderzoek naar de terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel. Rob Kok beschrijft in zijn proefschrift hoe verzekeringsartsen meer evidence-based kunnen werken.

Kwaliteitsbureau NVAB viert 10 –jarig bestaan

Op 23 oktober 2014 vierde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het 10-jarig bestaan van haar Kwaliteitsbureau met het jubileumsymposium ‘Gender sensitieve bedrijfsgeneeskunde leidt tot betere zorg’.

november 6th

Ziek door zeswaardig Chroom?

Wat is Chroom? Hoe kun je aan chroom worden blootgesteld? Welke effecten op de gezondheid kan Chroom hebben? Hoe groot is de kans op longkanker door zeswaardig Chroom (Cr 6+)? Hoe lang na blootstelling is chroom nog in het lichaam aantoonbaar? Wat kan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten doen bij de problemen rond zeswaardig Chroom?

november 5th

Geheugen vermindering door veel nachtdienst?

Jarenlang werken in onregelmatige diensten met nachtwerk veroorzaakt extra cognitieve veroudering, bovenop de normale achteruitgang in geheugen en denksnelheid. Er lijkt sprake te zijn van blijvende achteruitgang in het geheugen en de denksnelheid. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek.

oktober 13th

Kosten van beroepsziekte afgewenteld op slachtoffers

Werknemers die getroffen worden door een beroepsziekte betalen daarvoor zelf vaak de rekening. Aldus Wim Eshuis die op 4 december promoveerde op werknemerscompensatie en preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen.

 

september 30th

Heijermanslezing: Zwangerschap en werk 28 november 2014

De 20e Heijermanslezing op vrijdag 28 november 2014 staat in het teken van zwangerschap en werk. Tien jaar geleden vond de eerste Heijermanslezing over dit thema plaats, tijd voor een update. Er was destijds behoefte aan een evidence-based richtlijn voor het handelen van de bedrijfsarts rond vragen over zwangerschap en werk.

september 29th

Beroepsziekten in Cijfers 2014

Bedrijfsartsen uit het Peilstation Intensief Melden hebben in 2013 267 nieuwe beroepsziekten per honderdduizend werknemers gerapporteerd. Hiermee blijft het aantal gemelde beroepsziekten min of meer gelijk. Er zijn drie belangrijke categorieën: psychische aandoeningen, aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en gehoorschade. Op een beroepsbevolking van ruim zeven miljoen betekent dat jaarlijks bijna twintigduizend mensen ziek worden door hun werk.

september 23rd

Beroepsziekten speerpunt in nieuwe EU-arbostrategie

Verbetering van de preventie van beroepsziekten door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder daarbij al lang bestaande risico’s te verwaarlozen is één van de drie belangrijke uitdagingen in het nieuwe strategisch raamwerk voor de EU-arbostrategie 2014-2020.

Pagina's