Archive

oktober 7th, 2015

Voetbalprofs met blessures hebben vaak psychische klachten

Depressie komt vaak voor bij profvoetballers. Meer dan eenderde heeft last van mentale problemen, vooral als zij kampen met een ernstige blessure. Dit blijk uit onderzoek van het AMC.

augustus 27th

Preventie van beroepsziekten, zaak van meer partijen

De kennis van de directe oorzaken van beroepsziekten is gegroeid, hoewel het kennisniveau per sector verschilt. Dat is een van de conclusies van het beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor beleidsintensivering voor de preventie van beroepsziekten, dat Panteia en VHP in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerden.

Occustat werkt aan nieuwe Europese lijst beroepsziekten

De bestaande Europese lijst van beroepsziekten behoeft een update. Daar komt bij dat de EU de afgelopen jaren is uitgebreid met een aantal nieuwe lidstaten. Binnen het Europese project Occustat wordt daarom gewerkt aan een nieuwe lijst van beroepsziekten. Op verzoek van SZW vertegenwoordigt het NCvB Nederland in dit project.

Evaluatie Heijermanslezingen

Bij iedere Heijermanslezing vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te vullen. Wat doet het NCvB ermee?

augustus 26th

Nieuwe oorzaken immunologisch beroepsastma

Ieder jaar zijn er nieuwe oorzaken van immunologisch beroepsastma. Aan de meer dan vierhonderd bekende allergenen zijn de laatste jaren tien nieuwe oorzaken toegevoegd, waarbij de diagnose lege artes is gesteld.
 

Nieuwe aanbevelingen voor diagnostiek CTE op komst

Sinds de start van het Nederlandse Solvent Team-project in 1997 zijn er allerlei nationale en internationale ontwikkelingen geweest op het gebied van de diagnostiek van Chronisch Toxische Encefalopathie (CTE). Dat vraagt om nieuwe aanbevelingen.

augustus 10th

Allergieen zijn altijd belastend en soms levensbedreigend

Allergieën in Nederland komen steeds vaker voor. Niet iedereen met een allergie loopt acuut levensgevaar, maar vaak is het knap lastig om te leven met een allergie. Op vrijdag 13 maart sprak hij zijn oratie uit als hoogleraar leerstoel dermato-allergologie en arbeidsdermatologie bij VUmc.
 

juni 22nd

Werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen september 2015

Op maandag 21 september organiseert het NCvB de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep werkgebonden huid- en longaandoeningen. De werkgroep werkgebonden huid- en luchtwegaandoeningen bestaat uit bedrijfsartsen, huidartsen, longartsen, allergologen, arbeidshygiënisten en onderzoekers. Op de bijeenkomsten van de werkgroep worden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en interessante en/of ingewikkelde casuïstiek gepresenteerd en bediscussieerd. U bent van harte welkom!

juni 16th

Hoe kunnen werkgevers en werknemers meer dan voorheen aandacht geven aan primaire preventie van beroepsziekten?

Deze vraag stond centraal bij het onderzoek dat Panteia en vhp human performance hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. SZW hecht veel belang aan de zorg voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dus het voorkomen van beroepsziekten.

In memoriam Anita Mulder

Op 14 juni 2015 is onze lieve collega Anita Mulder overleden. Anita was als management assistente jarenlang het eerste aanspreekpunt van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Haar collegialiteit, optimisme, organisatievermogen en aandacht voor de kwetsbare medemens gaan wij enorm missen. Wij wensen haar familie en in het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit zware verlies.

april 13th

Heijermanslezing: Signaleren en preventie van beroepsziekten; een kerntaak van de bedrijfsarts 12 juni 2015

De 21e Heijermanslezing op vrijdag 12 juni 2015 staat in het teken van signaleren en preventie van beroepsziekten. In november 2014 is het NCvB 6-stappenplan voor de signalering en preventie van beroepsziekten verschenen.

april 10th

Trends in beroepsziekten Europees vergeleken

Voor de eerste keer is binnen Europa een vergelijking van trends in beroepsziekten gemaakt. Het gaat hierbij om trends in de incidentie van vijf werkgebonden aandoeningen in tien Europese landen tussen 2000 en 2012.

 

april 8th

Aandacht voor beroepsgebonden huidkanker in Nederland blijft achter

Aandacht voor huidkanker door blootstelling in het werk ontbreekt volledig tijdens de komende derde Nederlandse huidkankerdag. Een opmerkelijke discrepantie ten opzichte van andere landen in Europa.

 

april 6th

Werken vóór en tijdens de zwangerschap

De 20e Heijermanslezing (28 november 2014) was de tweede die gewijd was aan zwangerschap en werk, tien jaar na de eerste. Het doel was de balans op te maken, te laten zien waar we nu staan en welke ontwikkelingen er voor de komende tijd worden verwacht. Er werden diverse tools besproken die professionals kunnen gebruiken om de zwangere vrouwen en stellen met kinderwens te adviseren over de arbeidsomstandigheden vóór en gedurende de zwangerschap.

maart 10th

Vanaf 1 maart ziet mensenarbeid.nl er anders uit !

Mensenarbeid.nl is vernieuwd !

U kent mensenarbeid.nl als belangrijke website voor het verwijzen van patienten met  beroepsgebonden aandoeningen voor wie huisarts, bedrijfsarts en specialist geen oplossing konden bieden. Om u van dienst te zijn heeft de polikliniek Mens en Arbeid veranderingen aangebracht om verwijzing nog makkelijker te maken. Met interessante casuistiek hopen wij onze mogelijkheiden te kunnen laten zien.

Pagina's