Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 29-09-2014 - 14:25

Bedrijfsartsen uit het Peilstation Intensief Melden hebben in 2013 267 nieuwe beroepsziekten per honderdduizend werknemers gerapporteerd. Hiermee blijft het aantal gemelde beroepsziekten min of meer gelijk. Er zijn drie belangrijke categorieën: psychische aandoeningen, aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en gehoorschade. Op een beroepsbevolking van ruim zeven miljoen betekent dat jaarlijks bijna twintigduizend mensen ziek worden door hun werk.

Bij psychische aandoeningen gaat het om 94 per honderdduizend werknemers per jaar, bij aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat om 69 per honderdduizend werknemers en bij gehooraandoeningen om 60 per honderdduizend werknemers. De impact van deze en andere beroepsziekten op het werkvermogen is hoog. Bij zes op de tien beroepsziekten is sprake van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit onderstreept het belang van preventieve maatregelen op de werkplek.

Overspannenheid/burnout is met 77 procent de meest gemelde psychische beroepsziekte. Problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid en problemen tussen werknemers onderling en met hun leidinggevenden zijn vaak de oorzaak. De financiële sector is hier de koploper. Daarnaast is het aantal meldingen van een posttraumatische stressstoornis toegenomen tot 10 procent van het aantal psychische beroepsziekten. De meeste meldingen betreffen politiefunctionarissen, gevolgd door treinmachinisten en treinconducteurs, medewerkers gezondheidszorg (met name in de psychiatrie en zwakzinnigenzorg) en defensiepersoneel.

Hoewel het aantal meldingen van beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat de afgelopen jaren is gedaald, geldt dit niet voor de drie sectoren met de meeste beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat: bouw, industrie en vervoer en opslag. Slechthorendheid door lawaai blijft ook in 2013 een veel gemelde beroepsziekte.

Beroepsziekten in Cijfers is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, onderdeel van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het ook wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen over diverse beroepsziekten.

Link naar BIC 2014 (PDF)