Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 27-11-2018 - 13:55

Van 8 – 10 oktober 2018 vond in Edinburgh de 33rd Euro Nursing & Medicare Summit plaats, een conferentie bestemd voor verpleegkundigen in Europa. Het droeg een open karakter in die zin dat iedere professional of onderzoeker een abstract mocht indienen over een onderwerp in de breedste zin van het woord op voorwaarde dat het op enigerlei wijze van nut was voor verpleegkundigen. Het NCvB verzorgde een presentatie over zwangerschap en werk.

Daar is de inhoud van de NVAB-richtlijn ‘Zwangerschap, postpartumperiode en werk’ en de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) gepresenteerd. Deze laatste is recent geautoriseerd en daarmee is er een doorgaande lijn ontstaan van adviezen over arbeidsomstandigheden van voor de conceptie via de zwangerschap tot en met de borstvoedingsperiode.

Verder is erop gewezen dat er in Nederland een financiële compensatie bestaat voor zwangere vrouwen wanneer zij vanwege risico op blootstelling aan carcinogene, mutagene en voor de voortplanting toxische stoffen (CMR-stoffen) aangepast werk moeten verrichten waarbij ze minder verdienen. Tot voor kort wees het UWV aanvragen voor financiële compensatie voor loonderving gedurende de borstvoedingsperiode als gevolg van mogelijke blootstelling aan CMR-stoffen af. Recent heeft de Centrale Raad van Beroep echter verklaard dat deze regeling ook van kracht is tijdens de borstvoedingsperiode, als er sprake is van mogelijke blootstelling aan CMR-stoffen, op voorwaarde dat het bedrijf er alles aan gedaan heeft om deze blootstelling te voorkomen.

Uit de zaal kwam naar voren dat ook in het buitenland wordt geadviseerd om blootstelling aan CMR-stoffen te beperken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode, maar dat de loondervingskosten vaak niet worden gecompenseerd.