Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 27-11-2018 - 13:32

Ieder jaar krijgt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten verschillende vragen via de helpdesk of een liesbreuk wel of niet door werk kan zijn veroorzaakt. Tot voor kort kon daar geen goed antwoord op worden gegeven omdat de kwaliteit van het beschikbare onderzoek onvoldoende was. Een proefschrift van de Deense Marie Vad heeft daar verandering in gebracht.

Foto: holacalgary.com

Het korte antwoord op de vraag of een liesbreuk door werk kan zijn veroorzaakt is volgens haar “ja” met als voorwaarden

  • dat het om een man gaat
  • met een laterale (niet mediale) liesbreuk en
  • bij werk met meer dan 6 uur per dag staan of lopen (risico (HR) = 1,42 met 95 %, betrouwbaarheidsinterval 1,15-1,76 gecorrigeerd voor leeftijd) en/of
  • tillen van meer dan 1000 kg per dag (risico (HR) = 1,32 95 %,% BI 1,02-1,72 gecorrigeerd voor leeftijd).

Leeftijd is een persoonsgebonden risicofactor; hoe ouder hoe groter het risico. Dit geldt niet voor het uitvoeren van activiteiten in de vrije tijd of roken.

Maximaal 31 procent van deze laterale hernia’s treedt theoretisch niet meer op als de werkbelasting wordt verlaagd naar minder dan vier uur per dag staan of lopen. Een pathofysiologisch mechanisme van de laterale hernia kan zijn dat de verhoogde intra-abdominale druk tijdens langdurig staan en lopen of veel tillen ervoor zorgt dat het lieskanaal zich steeds verder opent. Dit mechanisme dient nader te worden onderzocht.

De resultaten zijn gebaseerd op een cohort onderzoek bij 17.967 mannen in de leeftijd van 18-65 jaar waarvan het beroep bekend was. De gemiddelde follow-up tijd was elf jaar per persoon. De gemiddelde leeftijd aan het begin van de follow-up was 43 (± 11) jaar. Tijdens de follow-up zijn 382 laterale (incidentie 19 per 10.000 persoonsjaren) en 314 mediale liesbreukoperaties (16 per 10.000 persoonsjaren) vastgesteld. De gemiddelde leeftijd bij een operatie was 46 jaar voor mediale én laterale liesbreuken. De operatie wordt bij hoog blootgestelde mannen 6-7 jaar eerder uitgevoerd dan bij laag blootgestelde mannen.

Bronnen:

  1. Vad MV, Frost P, Rosenberg J, Andersen JH, Svendsen SW. Inguinal hernia repair among men in relation to occupational mechanical exposures and lifestyle factors: a longitudinal study.
    Occup Environ Med. 2017;74(11):769-77
  2. Svendsen SW, Frost P, Vad MV, Andersen JH. Risk and prognosis of inguinal hernia in relation to occupational mechanical exposures--a systematic review of the epidemiologic evidence.
    Scand J Work Environ Health. 2013;39(1):5-26.