Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 22-11-2022 - 13:27

Mentale klachten en uitval door stressvolle werkomstandigheden zijn in de zorgsector een bron van zorg. Een projectteam bestaande uit projectleden van de NVAB, V&VN, het Trimbos Instituut en Amsterdam UMC ontwikkelden een leidraad die zorginstellingen helpt preventief beleid vorm te geven.

De leidraad kwam tot stand door literatuurstudie, desk research, vragenlijstonderzoek en interviews onder zorgmedewerkers, arbo- en hrm-professionals en werkgevers. De leidraad bevat onderbouwde adviezen en inspirerende voorbeelden voor beleidsmakers, werkgevers, hrm-medewerkers, leidinggevenden, arboprofessionals en zorgmedewerkers.

De belangrijkste adviezen
De leidraad bevat verschillende adviezen:

  • Een effectieve aanpak mentale gezondheid begint bij de directie: als zij de aanpak niet voorleeft en mogelijk maakt, heeft het bevorderen van mentale gezondheid op de werkvloer geen kans van slagen. Beleidsmakers kunnen werkgevers inspireren tot uitwisseling goede voorbeelden, zoals bij het Actie Leer Netwerk van VWS. 
  • Zorg voor goede algemene werkomstandigheden waarin zorgmedewerkers veilig en openlijk kunnen praten over hun mentale gezondheid en de werkdruk hanteerbaar is. Arboprofessionals kunnen leidinggevenden en directie adviseren over het belang van aandacht voor vooroordelen en een open cultuur. Een bewezen effectieve methode hiervoor is ‘InDialoog’ ontwikkeld door stichting IZZ en de Erasmus Universiteit.
  • Heb oog voor (beginnende) mentale klachten van zorgmedewerkers en maak een tijdig gesprek daarover mogelijk. Enkele voorbeelden waar werkgevers en leidinggevenden direct mee aan de slag kunnen zijn: Dagopening of sluiting met aandacht voor mentale gezondheid, train zorgmedewerkers in het herkennen van signalen van te hoge werkdruk, borg en stimuleer toegang tot open spreekuur bedrijfsarts. 
  • Reik actief passende interventies aan voor zorgmedewerkers die dat nodig hebben. Zorg voor een aanbod aan preventieve interventies voor werknemers die dat nodig hebben of daar behoefte aan hebben. Zorg dat zorgmedewerkers en arboprofessionals daarin hun weg kunnen vinden. Alleen het aanbieden van een platform is onvoldoende. Communiceer via verschillende kanalen en afzenders over het bestaande aanbod, blijf dit herhalen en check of de doelgroep bereikt wordt.


Meer informatie

Bekijk hier de volledige onderzoeksrapportage.
Bekijk hier de leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers. Hoe doe je dat?