Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 04-04-2022 - 09:00

Sinds de invoering van de nieuwe CAS-code R606 voor long-COVID-19 op 5 januari 2022 zijn meer dan honderd meldingen van long-COVID-19 gedaan. Half maart stond de teller op 117 meldingen door 61 melders. Het grootste deel daarvan komt uit de gezondheidszorg.

Voor het kunnen doen van beroepsziektemeldingen van long-COVID heeft het NCvB in overeenstemming met het UWV per 5 januari 2022 de nieuwe CAS-code en definitie voor de beroepsziekte long-COVID vastgesteld. Deze CAS-code R606 is vastgesteld naast de bestaande R605.

Het kan voorkomen dat er eerst een beroepsziektemelding van een (acute) COVID-19 besmetting is gedaan met R605, waarna deze verder ontwikkelt en er sprake is van long-COVID-19. Dan kan er voor dezelfde casus een tweede beroepsziektemelding worden gedaan met R606.

Naast het invoeren van de nieuwe CAS-code R606 voor long-COVID-19 is het stappenplan voor het melden van R605 COVID-19 geüpdatet.

Meer informatie over het protocol en de richtlijn vindt u na het doorklikken op de code:

  • R605 COVID-19
  • R606 Long-COVID-19

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19. Daarnaast is aanvullende informatie beschikbaar op het Coronaplein en C-support.nu.

Heeft u vragen, neem contact op met ons via de mail (nvcbmelding@amc.uva.nl) of de helpdesk van het NCvB.

R606 – Long-COVID: Beroepsziektemeldingen t/m 11 maart

CAS-code actief per 05-01-2022
Totaal aantal meldingen: 117
Aantal melders: 61

 

Verdeling over beroepsgroepen (ISCO-08)

Beroepsgroep (ISCO-08)

Aantal 

%

Verzorgend personeel

50

42,7

Vakspecialisten op het gebied van de gezondheidszorg

26

22,2

Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg

8

6,8

Onderwijsgevenden

6

5,1

Administratieve medewerkers

5

4,3

Veiligheidswerkers

5

4,3

Vakspecialisten op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied

3

2,6

Verkopers

3

2,6

Ander administratief personeel

2

1,7

Huishoudelijke hulpen en schoonmakers

2

1,7

Leidinggevende functies in hotel- en restaurantwezen, in detail- en groothandel en op het gebied van andere diensten

1

0,9

Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

1

0,9

Juristen, sociaalwetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars

1

0,9

Vakspecialisten op het gebied van wetenschap en techniek

1

0,9

Voor de markt producerende geschoolde landbouwers

1

0,9

Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid, de industrie en het vervoer

1

0,9

Andere elementaire beroepen

1

0,9

Totaal

117

100

Totaal beroepen in de zorg: 85 (73%)

 

Verdeling over economische secties

Economische hoofdsectie

Aantal 

%

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

93

79,5

Overheid en openbaar bestuur

7

6

Onderwijs

6

5,1

Groot- en detailhandel

3

2,6

Industrie

2

1,7

Cultuur, sport en recreatie

2

1,7

Landbouw, bosbouw en visserij

1

0,9

Vervoer en opslag

1

0,9

Zakelijke dienstverlening (specialistisch en advisering)

1

0,9

Zakelijke dienstverlening (ondersteuning)

1

0,9

Totaal

117

100

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: naast zorg, o.a. kinderopvang en mensen die in de zorg werken, maar niet als zorgmedewerker (om verschil met zorgmedewerkers van de eerste tabel te kunnen verklaren).

Indeling leeftijdsklasse:

Leeftijdsklasse

Aantal 

%

21-30 jaar

13

11,1

31-40 jaar

22

18,8

41-50 jaar

32

27,4

51-60 jaar

34

29,1

> 60 jaar

16

13,7

Totaal

117

100

 

Ernst van de aandoening (ernstziektecode):

Ernst ziektecode

Aantal 

%

Ernst van de aandoening onbekend

1

0,9

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim niet gespecificeerd

5

4,3

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 1 tot 3 maanden

4

3,4

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 3 - 6 maanden

31

26,5

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim meer dan 6 maanden

60

51,3

Blijvende arbeidsongeschiktheid, % onbekend

9

7,7

Blijvende arbeidsongeschiktheid, 15 % tot 19%

1

0,9

Blijvende arbeidsongeschiktheid, meer dan 50%

6

5,1

Totaal

117

100

 

Leeftijd:

N

Minimum

Maximum

Mean

SD

117

21

68

47,08

11,266

 

Verdeling man/vrouw:

 

Aantal 

%

man

21

17,9

vrouw

96

82,1

Total

117

100

 

Sinds het invoeren van de nieuwe casecode long-COVID-19 per 1 januari 2022, tot en met 11 maart 2022, zijn er 117 beroepsziekten gemeld door 61 bedrijfsartsen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bedrijfsartsen goed de long-COVID-19 casecode R606 goed weten te vinden. Ongeveer 80% van de gemelde beroepsziekten kwamen uit de gezondheidszorg, met een vrouw/man ratio van 80/20.

Verzuim en long-COVID-19

In 99% van de long-COVID-19 meldingen was de verzuimstatus weergegeven. In honderd gevallen (86%) was er sprake van tijdelijk verzuim, waarvan in zestig gevallen (60%) er sprake was van verzuim langer dan zes maanden. In vijftien gevallen (13%) was er sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Sinds het begin van de pandemie in februari 2020 zijn er in Nederland ca. 7 miljoen mensen besmet geraakt met het Sars-Co2 virus. In het Gezondheidsraad advies langdurige klachten na COVID-19: contouren van het post-COVID-19 syndroom (38), adviseert de Gezondheidsraad meer onderzoek te doen naar preventie, diagnostiek, behandeling en monitoring van het post-COVID-19 syndroom. Post- of long - COVID-19 wordt gedefinieerd als een of meer klachten, langer dan drie maanden na het doormaken van COVID-19. Schattingen over het voorkomen van post-COVID-19 na een doorgemaakte COVID-19 lopen uiteen van 10 tot 20%. Ook bij andere infectieziekten kunnen er langdurige klachten ontstaan, bijvoorbeeld Epstein Barr (ziekte van Pfeiffer), Q-koorts (Q-koortsvermoeidheidssyndroom), Legionella en Lymeziekte. Men spreekt dan van Post-Infectious Fatigue syndrome (PIFS). Naast fundamenteel onderzoek naar de etiologie van Post COVID-19 en PIFS is ook onderzoek nodig naar voorspellende factoren rondom re-integratie, werk en inkomen

In maart 2022 is de richtlijn FMS/NHG/LAN Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19 verschenen. In deze multidisciplinaire richtlijn zijn ook handvatten voor de bedrijfs- en verzekeringsartsen opgenomen.