Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 27-06-2022 - 11:00

Per 1 juli 2022 gaat het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) officieel van start. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is een van de vijf kennispartners. Het Lexces verzamelt en ontwikkelt kennis over de preventie van stoffengerelateerde beroepsziekten en deelt deze met Arbo-professionals. Het Lexces speelt ook een rol bij de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling gaat in op 1 januari 2023.

3.000 overlijdens per jaar
Ieder jaar overlijden er rond de 3.000 mensen doordat ze tijdens hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Professionals op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben behoefte aan kennis die in de praktijk helpt beroepsziekten te voorkomen. Het Lexces kan daaraan bijdragen.

Inbreng kennis en expertise / rol NCvB
Het NCvB werkt aan preventie en (vroeg)signalering van beroepsziekten. De missie wordt bereikt door diagnostiek, vaststelling en meldingen van beroepsziekten door bedrijfsartsen én ondersteund door onderzoeks-, onderwijs- en klinische kennis en expertise van Amsterdam UMC.

Binnen het NCvB is etiologie en preventie van beroepsziekten de focus van onderzoek en kennisverspreiding. Hierbij worden diverse methoden van onderzoek ingezet:

i) systematisch literatuuronderzoek en meta-analyses naar risicofactoren van beroepsziekten;

ii) betrouwbaarheids- en validiteit onderzoek naar diagnosticeren van beroepsziekten en vaststellen van vroege signalen van beroepsziekten;

iii) interventie- en implementatieonderzoek ter preventie van beroepsziekten.

NCvB heeft een uitgebreid netwerk met stakeholders binnen de bedrijfsgezondheidszorg en branches. Daarnaast neemt het NCvB deel aan (inter)nationale projecten en organisaties op het gebied van onderzoek en registratie van beroepsziekten (Eurostat, WHO, ICOH, Modernet).

Samenwerking
Het Lexces is een samenwerkingsverband van vijf instituten: Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht), Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA, Amsterdam UMC), Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB, Amsterdam UMC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)
Per 1 januari 2023 gaat de TSB in. De uitvoering van de regeling zal het Lexces samen doen met het onlangs opgerichte Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het NCvB speelt hierin geen rol. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Lexces www.lexces.nl/nl/regeling-tsb of www.lexces.nl/nl/contact

Meer informatie over het Lexces vindt u op www.lexces.nl.