Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 01-03-2024 - 16:20

'Het aandeel werknemers met klachten aan het bewegingsapparaat (al dan niet door werk veroorzaakt) is gestegen van 56% in 2021 naar 60% in 2022’, ‘38% van de werknemers met één of meer door een arts vastgestelde beroepsziekte(n) in het laatste jaar, heeft een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat’ en 'van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 22% toe te schrijven aan klachten aan het bewegingsapparaat en is 20% toe te schrijven aan lichamelijk belastend werk.': Nieuwste cijfers bekend over fysieke belasting op het werk - TNO Fysieke Belasting