Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 19-04-2021 - 15:07

Binnenkort verschijnt een herziene versie van de beroepsziekteregistratierichtlijn ‘tenniselleboog’. Een systematische literatuurstudie voor een bachelor thesis van een geneeskundestudent ging hieraan vooraf.

De medische term voor tenniselleboog is epicondylitis lateralis of tegenwoordig vanwege de veranderende inzichten over de pathologie ook wel laterale epicondylaire tendinopathie. De tenniselleboog staat al jaren in de top 3 van de meest gemelde beroepsziekten aan het bewegingsapparaat in Nederland. Vorig jaar was het zelfs de meest gemelde beroepsziekte in die categorie met 104 meldingen. Binnenkort verschijnt de herziene versie van de beroepsziekteregistratierichtlijn. De vorige versie stamt uit 2012: https://www.beroepsziekten.nl/datafiles/registratierichtlijn-D013.pdf

De geneeskundestudent Fransje Bretschneider en haar begeleider en promovenda Felicia Los hebben het voortouw genomen met de herziening tijdens de bachelor thesis. Deze thesis schrijven 3e-jaars studenten geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC op basis van een systematische literatuurstudie. Ze hebben alleen prospectieve cohort studies meegenomen waarbij de diagnose is gesteld door een clinicus. Vijf studies voldeden aan deze criteria met in totaal 318 cases op basis van 5.036 werkenden. Uit de voorlopige resultaten van de meta-analyse blijkt dat langdurig en veelvuldig draaien van de onderarm het risico op de aandoening met 85% vergroot (Odds Ratio=1,85, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,10-3,10). Bij de duur dient dan gedacht te worden aan een zelf-gerapporteerde blootstelling van minimaal vier uur per werkdag en een draaiing van meer dan 45 graden. Opmerkelijk genoeg lijkt het uitvoeren van repeterende bewegingen geen risico: meer dan 15 keer per minuut versus minder dan 9 keer per minuut draaien resulteerde niet in een grotere kans op de aandoening (OR=0,71, 95%-BI 0,42-1,20). Ditzelfde lijkt te gelden voor het meer dan vier uur per dag knijpen met de hand versus niet knijpen met de hand (OR=0,96, 95%BI 0,36-2,55).

Op de aankomende Heijermanslezing van 25 juni presenteren zij hun laatste inzichten.

Afbeelding: Chevanon Photography via Pexels

Fransje Bretschneider, Felicia Los, Henk van der Molen, Paul Kuijer