Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 07-12-2021 - 11:00

Mariska de Wit is onderzoeker bij de afdeling Public and Occupational Health en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid bij het Amsterdam UMC. Ze ontwikkelde een training voor bedrijfs- en verzekeringsartsen om hen te helpen bij het betrekken van cognities en percepties bij de begeleiding en beoordeling van werkenden met een chronische ziekte. Op vrijdag 8 oktober 2021 verdedigde ze haar proefschrift ‘Cognitions and perceptions of workers with a chronic disease: Development and evaluation of a training program for occupational health professionals’.

Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt toe. Volgens het rapport ‘Een gezonder Nederland’ van het RIVM (2014) stijgt het aantal mensen met een door een arts vastgestelde chronisch aandoening* in Nederland van 32% in 2014 naar 40% in 2030. Om de werkparticipatie van deze mensen te ondersteunen, moeten bedrijfs- en verzekeringsartsen zich richten op factoren die de werkparticipatie kunnen beïnvloeden. Eén van die factoren zijn de cognities en percepties van werkenden, zoals motivatie, zelfvertrouwen of verwachtingen ten aanzien van herstel. Het belangrijkste doel van het proefschrift van Mariska was om te kijken hoe bedrijfs- en verzekeringsartsen cognities en percepties beter kunnen betrekken bij de begeleiding en beoordeling van de functionele mogelijkheden van werkenden met een chronische ziekte. 

In het eerste deel van het proefschrift beschrijft Mariska twee literatuurstudies, een vragenlijststudie onder bedrijfs- en verzekeringsartsen en een focusgroepstudie onder werkenden met een chronische ziekte. Door deze studies is kennis verkregen over tien cognities en percepties die belangrijk zijn voor werkparticipatie en hoe bedrijfs- en verzekeringsartsen informatie over deze factoren kunnen verkrijgen. Daarnaast is kennis verkregen over welke interventies zij kunnen aanbevelen om belemmerende cognities en percepties te veranderen en werkparticipatie te stimuleren. Met de resultaten van deze studies is een training ontwikkeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Deze training kan hen helpen bij het betrekken van cognities en percepties bij de begeleiding en beoordeling van werkenden met een chronische ziekte. De ontwikkeling, evaluatie en effecten van de training staan beschreven in het tweede deel van het proefschrift.  

Deelname aan de training verbeterde de vaardigheden van bedrijfs- en verzekeringsartsen om cognities en percepties van werkenden te identificeren en om gepaste interventies gericht hierop aan te bevelen. De bedrijfs- en verzekeringsartsen beoordeelden de training met een 8.5, vonden de training nuttig voor de praktijk en waren door de training meer bewust van cognities en percepties tijdens spreekuren. Een gebrek aan tijd was een barrière bij het implementeren van de geleerde vaardigheden in de praktijk.

De training is inmiddels onderdeel van het curriculum voor studenten van de coschappen sociale geneeskunde in het Amsterdam UMC – locatie AMC. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de training aan te bieden in de opleiding voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en als nascholing.

Mariska blijft na haar promotie werkzaam als onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Momenteel doet zij onderzoek naar het effect van het Progressive Goal Attainment Program op cognities en percepties en op de werkparticipatie van werkenden met een chronische ziekte.

Cognitions and perceptions of workers with a chronic disease: Development and evaluation of a training program for occupational health professionals
Mariska E. C. de Wit
Afdeling Public and Occupational Health, Coronel Instituut voor Arbeid- en Gezondheid, Amsterdam UMC – locatie AMC. 

* Het gaat hier om mensen bij wie een arts een diagnose heeft gesteld; overgewicht,
hypertensie, een bril of gehoorapparaat worden niet meegeteld