Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 14-07-2023 - 10:10

‘De Tweede Kamer roept het kabinet op om te onderzoeken of parkinson kan worden aangemerkt als een beroepsziekte voor landbouwers. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot diende daar een motie voor in die dinsdag door een meerderheid werd aangenomen. In de motie benadrukt De Groot dat een toenemend aantal onderzoeken een verband legt tussen de ziekte van Parkinson en pesticidengebruik en dat parkinson in Frankrijk al als beroepsziekte voor landbouwers geldt. Boeren daar hebben recht op een uitkering als ze parkinson krijgen. Alleen partijen BBB, VVD en CDA stemden tegen de motie.’ - Tweede Kamer wil onderzoek naar parkinson als beroepsziekte voor boeren - Zembla - BNNVARA