Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 26-08-2021 - 14:15

Het Peilstation Intensief Melden krijgt tien jaar na de start een nieuwe impuls. PIM-artsen krijgen een ‘eigen’ nieuwsbrief en de bijeenkomsten gaan zich nog meer toespitsen op de bespreking van een inhoudelijk onderwerp. Ook wordt actief gezocht naar nieuwe deelnemers aan PIM.

Na jaren was het Peilstation Intensief Melden (PIM) aan een nieuwe impuls toe. Een projectgroep hield mogelijke verbeteringen tegen het licht. Zo is het de bedoeling dat PIM-artsen regelmatig een ‘eigen’ nieuwsbrief krijgen waarin ook casuïstiek een vaste plaats krijgt. In de ene nieuwsbrief wordt de casus kort beschreven en een vraag geformuleerd. In een volgende nieuwsbrief volgt de uitwerking en oplossing van de casus.

Op 8 juli is een online bijeenkomst gehouden met PIM-artsen en is een casus uitgebreid besproken. Uit evaluatie van deze eerste online bijeenkomst kwam naar voren dat PIM’ers het liefst een inhoudelijk onderwerp bespreken met een medisch specialist en een beroepsziektespecialist. Voor de volgende (online) PIM-bijeenkomst wordt gedacht aan long-Covid.

We zijn op zoek naar nieuwe PIM-artsen. Zij zijn van harte welkom en van hen wordt verwacht dat ze actief de beroepsziekten die ze in de dagelijkse praktijk tegen komen, melden. Daarvoor krijgen ze geaccrediteerde nascholing. U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar Steven Visser (steven.visser@amsterdamumc.nl) of Sietske Tamminga (s.tamminga1@amsterdamumc.nl). Zij nemen dan contact met u op.

Het NCvB slaagt er met het Project Intensief Melden al tien jaar in om met regelmatige nascholing van bedrijfsartsen het aantal en de kwaliteit van de meldingen van beroepsziekten op een goed niveau te krijgen en te houden. De deelnemers aan PIM leveren eenmaal per jaar een actueel overzicht van hun verzorgde populatie aan. Op die manier kan een goede inschatting worden gemaakt van de incidentie van beroepsziekten.