Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 04-06-2020 - 17:06

Sinds 1 april 2020 kan COVID-19 worden gemeld als beroepsziekte bij het NCvB met Cas-code R605. Van 1 april tot 1 juni 2020 zijn er 305 meldingen van COVID-19 gedaan door 63 bedrijfsartsen. De meeste meldingen (244; 80%) kwamen uit verpleeg- en verzorgingstehuizen (182; 60%) en zorginstellingen zoals gehandicaptenzorg of thuiszorg (62; 20%).

Van de meldingen binnen de verpleeg- en verzorgingstehuizen en zorginstellingen is bij 202 meldingen aangegeven dat er contact is geweest met besmette patiënten/collega’s. Hiervan werd bij 127 meldingen vermeld dat er sprake was geweest van onbeschermd contact en bij 8 meldingen dat er wel beschermingsmiddelen waren gebruikt. Bij de overige meldingen is het onbekend of er wel of geen beschermingsmiddelen werden gebruikt of is de bron niet genoemd (zie tabel).

 

Contact met een COVID-19 cliënt

Contact onbekend

Totaal

 

Onbeschermd

Beschermd

Onbekend

 

 

Verpleeg- en verzorgingstehuizen

127 (52%)

8 (3%)

67 (27%)

42 (17%)

244

Ziekenhuizen

28 (67%)

4 (10%)

10 (24%)

-

42

 

 

 

 

 

 

Divers

4 (21%)

-

10 (53%)

5 (26%)

19

Vanuit ziekenhuizen kwamen 42 meldingen (14% van alle meldingen) waarbij er bij 28 meldingen sprake was van onbeschermd contact en bij 4 meldingen van beschermd contact. Bij de resterende meldingen werd niet genoemd of er beschermingsmiddelen zijn gebruikt. Naast de meldingen uit de gezondheidszorg kwamen er onder andere drie meldingen van medewerkers van garages, twee meldingen van medewerkers van een broodfabriek en twee meldingen van COVID-19 bij beveiligers.

De (geschatte) duur van de arbeidsongeschiktheid was voor 7% van de meldingen 7-13 dagen, voor 13% 14-21 dagen, voor 25% 21 dagen tot een maand, voor 33% 1 tot 3 maanden en voor 4% 3 tot 6 maanden. Bij 7 (2%) meldingen was er geen sprake van arbeidsongeschiktheid of een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minder dan 7 dagen. Van 14% van de meldingen was de duur van de arbeidsongeschiktheid onbekend of niet gespecificeerd.

Met name in de zorg is een groot deel van de COVID-19 beroepsziekten te wijten aan onbeschermd contact met een COVID-19 patiënt of cliënt. Omdat dit alleen de tellers betreft en de noemers ontbreken, moet terughoudendheid worden betracht bij de interpretatie van deze cijfers.  Met name in het begin van de pandemie was er nog veel onduidelijkheid over de epidemiologie en wijze van transmissie. Langzamerhand is hierover nu meer bekend en zijn de hygiëne-protocollen aangescherpt. Waakzaamheid blijft echter geboden en een beroepsziekten registratie blijft van onverminderd belang.