Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 23-04-2021 - 10:40

Werk kan een bepalende factor zijn bij het ontstaan en verergeren van longklachten. Toch wordt door artsen en verpleegkundigen niet altijd gevraagd naar blootstelling aan stoffen op het werk. De Long Alliantie Nederland (LAN) startte twee pilots waarin op longafdelingen actief werd gevraagd naar een mogelijke relatie met werk. Dit leverde belangrijke resultaten op. Om zorgverleners te helpen beroepslongziekten te signaleren, ontwikkelde de LAN in samenwerking met beroepsverenigingen de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’.
 

Pilot signaleren beroepslongziekten
Om de zorg voor patiënten met een beroepslongziekte te verbeteren heeft de

LAN, met subsidie van het Ministerie van SZW, twee pilots ‘signaleren beroepslongziekten’ opgezet. In een pilot werkten acht huisartsenpraktijken mee van zorggroep Cohesie in Noord-Limburg (eerstelijns zorg). De tweede pilot vond plaats in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam (tweedelijns zorg). In de pilots werd actief gevraagd naar een mogelijke relatie tussen klachten en werk. Hierdoor werd regelmatig een relatie met het werk gevonden. In een multidisciplinair overleg (MDO) werd werkgerelateerde casuïstiek vervolgens besproken. Hier waren zowel een bedrijfsarts als een arbeidshygiënist (arbodeskundige op het gebied van o.a. stoffen) aanwezig. Hun expertise bleek van grote toegevoegde waarde en nodig om tot een goede beoordeling te komen van werkgerelateerde casuïstiek.

Na afloop gaven de betrokken zorgverleners unaniem aan dat deze pilot tot het inzicht heeft geleid dat arbeid relevant is om te bevragen bij patiënten en mee te nemen in de zorg. Dit leidde ook tot andere adviezen. Door patiënten goed te informeren kunnen op het werk, bijvoorbeeld via de bedrijfsarts of werkgever, maatregelen worden genomen. Een goede samenwerking daarbij met de bedrijfsarts van de patiënt is essentieel. Patiënten zijn niet altijd mondig genoeg dit zelf aan te kaarten, uit angst hun baan te verliezen. Zorgverleners kunnen hierbij ondersteunend zijn door patiënten te wijzen op de mogelijkheden die er zijn.

De resultaten zijn terug te lezen in het rapport “Pilots signaleren beroepsziekten”, waarin ook een managementsamenvatting is opgenomen: www.longalliantie.nl/beroepslongziekten.

Geaccrediteerde E-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’
In de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’ leren artsen en andere zorgverleners welke vragen zij kunnen stellen om werkgerelateerde problematiek vast te stellen, wat nodig is om patiënten hierbij op een goede manier te begeleiden en welke verwijsmogelijkheden er zijn. De e-learning is geaccrediteerd voor 2 punten door ABAN (ABC1, NVALT en AbSg), NVvPO, V&V, VSR en KABIZ (longfunctieanalisten). De e-learning is gratis te verkrijgen via de webshop van Bohn Stafleu van Loghum (BSL): www.bsl.nl/beroepslongziekten

===

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en afbeeldingen kunt u contact opnemen met Heleen den Besten, Long Alliantie Nederland: denbestenatlongalliantie.nl of 06 24 626 757.

Over Long Alliantie Nederland
Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van preventie en zorg van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. De doelen van de LAN zijn:

  • Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
  • Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen;
  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.