Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 17-12-2021 - 11:40

Herziene richtlijn tenniselleboog – game, set... Het is ‘match’ voor de herziene beroepsziekteregistratierichtlijn voor de tenniselleboog: de meest gemelde beroepsziekte aan het bewegingsapparaat in Nederland.

De registratierichtlijn is gebaseerd op een literatuurstudie van prospectieve cohortstudies met meer dan 5000 werkenden en 318 nieuwe gevallen van een tenniselleboog door een clinicus vastgesteld. De belangrijkste risicofactoren in werk zijn de in de Verenigde Staten van Amerika veelgebruikte zogenaamde Strain Index (score groter dan 5) en het langdurig en vaak draaien van de onderarm (meer dan 4 uur per dag).  Het uitvoeren van herhaalde armbewegingen, langdurig en/of hard knijpen met de handen of vingers en het strekken en buigen van de pols bleken geen risicofactoren.