Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 27-04-2010 - 12:35

Hoewel het aantal meldingen van Q-koorts bij het NCvB tot op heden laag is, is het wel degelijk een beroepsziekte van om rekening mee te houden. In steeds meer beroepen lijken medewerkers risico te lopen. Slechts twintig meldingen van Q-koorts kwamen tot op heden bij het NCvB binnen. De omvang van deze beroepsziekte is echter omvangrijk. Uit bloedonderzoek van het RIVM bleek dat 83% van de 120 onderzochte geitenhouders en gezinsleden ooit Q-koorts gehad heeft en dat het percentage onder de veeartsen maar een fractie lager lag.

Bij een onderzoek door de GGD bij een zorgboerderij  waren zelfs álle werknemers besmet geraakt en 67% van alle bezoekers. Ook werden vijf gevallen bekend waar familieleden waarschijnlijk door besmette mee naar huisgenomen werkkleding de Q-koorts kregen.
Om het een beetje werkbaar te houden, worden om geitenbedrijven zones van 5 km als onveilig beschouwd, maar uit de literatuur zijn gevallen bekend op meer dan 15 km afstand van de bron! Wat betekent dit voor u als bedrijfsarts? Kort samengevat moeten we rekening houden met werkgerelateerde besmettingen bij iedereen die voor z’n werk door de risicovolle gebieden reist. Denk bijvoorbeeld aan postbodes, reparateurs, controleurs, bouwvakkers, hulpverleners, loonwerkers, vertegenwoordigers etc.
Vele dieren kunnen besmet raken, waarvan de meeste geen enkel ziektesymptoom krijgen, maar wel - bijvoorbeeld tijdens de partus - zeer grote besmettingsbronnen blijken te zijn. Dus ook dierenartsen, asielhouders, dierenverzorgers behoren tot de risicogroepen.
Daarnaast is ook via bloed/bloed contact besmetting mogelijk: tot op heden erg zeldzaam, er is nog nergens ter wereld zo een omvangrijke uitbraak geweest. Sanquin test het bloed van bloeddonors die in risicogebieden wonen tegenwoordig ook op Q-koorts en hierbij zijn drie positieve donaties aangetroffen.
Die hematogene mogelijkheid tot besmetting brengt met zich mee dat ook gezondheidswerkers en speciaal vroedvrouwen, gynaecologen, kraamverzorgsters, uitvoerders van obducties etc. rekening moeten gaan houden met het risico op besmetting.
Tenslotte is de melding van twee mogelijke beroepsgerelateerde Q-koorts gevallen bij twee kappers noemenswaard. Zouden zij via hun klanten met een stoffige haardos besmet zijn?
Speciaal kwetsbare werknemers met bijvoorbeeld aneurysmata, kunstmatige hartkleppen of immuunstoornissen moeten extra in de gaten worden gehouden. Het zijn interessante tijden voor u als bedrijfsgeneeskundige detective. Via de vernieuwde website  www.kiza.nl.