Rugklachten als beroepsziekte in de EU: wie vertilt zich er niet aan?

In Tsjechië kunnen rugklachten, onafhankelijk van de diagnose, niet worden gemeld als beroepsziekte. De Tsjechische arts-onderzoeker Andrea Laštovková bekeek hoe dat in andere Europese landen is geregeld.

 

Laštovková maakte als opmaat voor de discussie in haar land een overzicht van de manier waarop andere landen in de Europese Unie omgaan met het melden van rugklachten als beroepsziekte. Ook rapporteerde zij de eventuele  case-definities.

Drieëntwintig van de 28 EU landen deden mee. Net als in Tsjechië kunnen ook in Bosnië Herzegovina, Kroatië, Finland, Groot Brittannië, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, en Spanje rugklachten, onafhankelijk van de diagnose, niet als beroepsziekte door overbelasting worden gemeld. 

In veertien landen kunnen rugklachten als beroepsziekte worden geregistreerd mits ze voldoen aan de case-definitie voor lichaamstrillingen. In dertien landen kan het ook vanwege andere werkgerelateerde oorzaken voor overbelasting. 

Tot slot, wanneer er sprake is van een beroepsziekte komen de werknemers in alle landen in aanmerking voor financiële compensatie, behalve in Macedonië en Nederland.

Laštovková A, e.a. Low-back Pain Disorders as Occupational Diseases in the Czech Republic and 22 European Countries: Comparison of National Systems, Related Diagnoses and Evaluation Criteria. Cent Eur J Publ Heal 2015;23 (3):244-251

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26615658