Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 25-10-2005 - 14:43

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op. Het rapport biedt een overzicht van het vóórkomen en de verspreiding van beroepsziekten in ons land en van de trends die hierin optreden. Daarnaast beschrijft het nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en re-integratie bij beroepsziekten.

Een belangrijk doel van dit rapport is ook het afgeven van signalen over beroepsziekten aan beleidsmakers en aan professionals in het veld. Het gaat om signalen over (nieuwe) beroepsziekten of oorzaken van beroepsziekten en signalen over knelpunten in de preventie en zorg rondom beroepsziekten.

In de conclusies aan het slot van ieder hoofdstuk vermelden wij de belangrijkste punten uit het betreffende hoofdstuk. Deze conclusies kunnen betrekking hebben op signalen over nieuwe beroepsziekten of nieuwe oorzaken, op belangwekkende trends in het vóórkomen van aandoeningen of nieuwe ontwikkelingen in preventie of zorg. De belangrijkste conclusies worden weergegeven als ‘Alerts’ en vormen aangrijpingspunten voor preventief beleid.

Link naar Signaleringsrapport 2005 (PDF)