Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 17-04-2018 - 11:43

Binnen de Polikliniek Mens en Arbeid is het Solvent Team werkzaam. Dit team houdt zich bezig met de diagnostiek van ziektebeelden veroorzaakt door het werken met neurotoxische stoffen. Tot voor kort waren er twee Solvent Teams; een in Enschede (MST) en een in Amsterdam (AMC). Het team in Enschede heeft in 2017 haar activiteiten gestaakt. Nieuwe verwijzingen zijn nu alleen mogelijk naar het Solvent Team Amsterdam.

Denkt u er  wel eens aan dat  gezondheidsklachten zoals bijvoorbeeld vergeetachtigheid kunnen worden veroorzaakt door de blootstelling aan neurotoxische stoffen op het werk?

Binnen de Polikliniek Mens en Arbeid is het Solvent Team werkzaam. Dit team houdt zich bezig met de diagnostiek van ziektebeelden veroorzaakt door het werken met neurotoxische stoffen. Het meest bekende beeld is CTE/OPS maar ook ziektebeelden als polyneuropathie en Parkinson kunnen een neurotoxische oorsprong hebben.

Bij verwijzingen naar het Solvent team speelt de vraag of de huidige gezondheidsklachten van een patiënt zijn veroorzaakt door blootstelling aan neurotoxische stoffen of dat zij mogelijke andere verklaringen hebben. Oplosmiddelen zijn de bekendste neurotoxische stoffen, maar ook andere stoffen kunnen neurotoxisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan sommige metalen of insecticiden.

Parkinson of manganisme?
In 2017 heeft het Solvent Team Amsterdam de vraag gekregen om bij drie patiënten met bewegingsstoornissen en blootstelling aan industrieel mangaanstof te differentiëren tussen  de ziekte van Parkinson en Manganisme, een vorm van Parkinsonisme (bewegingsstoornis lijkend op de ziekte van Parkinson). Daartoe is een literatuurstudie verricht en is een klinisch protocol ontwikkeld om te kunnen differentiëren.  Hierbij is samenwerking gezocht met de expert bewegingsstoornissen van de afdeling neurologie en de expert  neuro imaging van de afdeling nucleaire geneeskunde. Hoewel er in alle drie gevallen een relevante blootstelling aan industrieel mangaanstof is vastgesteld, bleek één patiënt een functionele neurologische stoornis te hebben en de andere twee de ziekte van Parkinson.

Verwijzing
Het diagnosticeren van ziektebeelden met een neurotoxische oorsprong vraagt tijd en kent vaak een complex traject. Bij bijvoorbeeld CTE zijn er om die reden enkele voorwaarden gesteld waarin voorafgaande aan een verwijzing moet zijn voldaan om tot een intake te kunnen overgaan:

  1. Er is sprake van beroepsmatige langdurige blootstelling aan oplosmiddelen of andere neurotoxische stoffen. Bij twijfel is het advies met ons centrum te overleggen;
  2. Het beloop van de klachten in de tijd past bij het beloop van de blootstelling (de klachten ontwikkelen zich geleidelijk gedurende de blootstellingperiode en na staking van de blootstelling nemen de klachten niet toe, er is geen latentietijd);
  3. Andere oorzaken voor de klachten zijn zoveel mogelijk uitgesloten.

Mocht u willen verwijzen dan kan dat door middel van het verwijsformulier op de site van de Polikliniek Mens en Arbeid. Verwijzing is alleen mogelijk door een arts (huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts). Mocht u eerst willen overleggen dan kunt u contact opnemen met het Solvent Team via de Bel-me-terug knop op de website.

Niet iedere verwezen patiënt kan bij het Solvent Team terecht. Er vindt triage plaats waarin op basis van de verstrekte informatie wordt beoordeeld of sprake is van voldoende reden om een mogelijke neurotoxisch ziektebeeld te veronderstellen en een patiënt kan worden uitgenodigd  voor een intake. Hierbij spelen zowel de gezondheidsklachten als de blootstelling een rol. Indien nodig wordt contact gelegd met de verwijzer voor nadere informatie en overleg.

Voor de diagnose van neurotoxische beroepsziektebeelden is expertise op meerdere gebieden nodig. Vandaar dat het solvent team een multidisciplinair team is. Het Solvent Team Amsterdam bestaat uit de klinisch arbeidsgeneeskundigen Yolande Kampen, Herman Bartstra en Willem Pieter Piebenga, Destiny Nauta (neuropsycholoog), de arbeidshygiënist Thomas Huy en de management assistenten Els de Ruijter en Tilly Gelijsteen. Afhankelijk van het ziektebeeld worden andere specialisten ingeschakeld.