Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 19-04-2021 - 15:11

Met de toename van het thuiswerken door corona heeft een toenemend aantal werknemers te maken met het vervagen van grenzen tussen werk en privé. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het gevoel altijd snel te moeten reageren op digitale berichten (telepressure).  In de coronaperiode zijn tot half februari 34 meldingen van beroepsziekten geregistreerd met thuiswerken als risicofactor. 

Voor een belangrijk deel betreft dit vrouwen tussen de 30 en 50 jaar en een duur van arbeidsongeschiktheid tussen de drie en zes maanden. Binnen het thuiswerken kan werkdruk in relatie met bijvoorbeeld kinderen thuis spanningsklachten opleveren. Door de onmogelijkheid in de gangbare werktijd voldoende productief te zijn, verschuift werken naar tijden die eerder privé waren.
Informatie- en communicatietechnologie biedt onbegrensde mogelijkheden om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Veel functies kunnen met telewerken in de thuissituatie worden verricht, zoals is gebleken in de coronapandemie. De werkgever faciliteert het thuiswerken door ICT-middelen (smartphone, tablet of laptop) ter beschikking te stellen.

Een gevaar hiervan is dat de grenzen tussen werk- en privétijd vervagen. Dit kan leiden tot veelvuldig gebruik van digitale hulpmiddelen buiten werktijd met als gevolg onder meer ‘telepressure’, wat een probleem lijkt voor de gezondheid van medewerkers (1). Telepressure is het voelen van drang en noodzaak om responsief te zijn naar anderen middels digitale berichten en een preoccupatie met snel reageren.(2)

Sociale normen in het bedrijf zijn een voorspeller gebleken voor het ontstaan van telepressure. Organisatienormen kunnen leiden tot toename van gebruik van digitale middelen in de avond en weekenden. Normen en bijkomende verwachtingen leiden tot de druk om email en andere werk gerelateerde berichten niet te kunnen negeren en de verplichting om in vrije tijd te reageren. Er ontstaat zo een psychologische toestand waarbij iemand aangemoedigd wordt continu met het werk verbonden te zijn. De medewerkers hebben hiermee het gevoel dat dit een teken is van ‘goed presteren’. Medewerkers die telepressure ervaren blijken minder psychologisch los te kunnen komen van het werk, minder te slapen, vaker burn-outklachten te ervaren, zich vaker ziek te melden en een slechtere werk-privébalans te ervaren.(2,3)

  1. Derks D, Bakker AB, Smartphone Use, Work–Home Interference, and Burnout: A Diary Study on the Role of RecoveryApplied Psychology(link is external) 2014; 63(3) DOI: 10.1111/j.1464-0597.2012.00530.x
  2. Barber LK, Santuzzi AM, Please respond ASAP: Workplace telepressure and employee recoveryJournal of occupational health psychology,2015;  20(2), 172-189. 
  3. Santuzzi AM, Barber LK, Workplace Telepressure and Worker Well-Being: The Intervening Role of Psychological DetachmentOccupational Health Science(link is external) 2(1) 2018