Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 10-04-2015 - 11:18

Voor de eerste keer is binnen Europa een vergelijking van trends in beroepsziekten gemaakt. Het gaat hierbij om trends in de incidentie van vijf werkgebonden aandoeningen in tien Europese landen tussen 2000 en 2012.

 

De trends bleken consistent met een positieve impact van Europese initiatieven gericht op vermindering van voor astma en contacteczeem relevante blootstellingen.

De EU strategie om veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen is gericht op vermindering van de incidentie van beroepsziekten, maar de Europese statistiek om dit doel te evalueren is beperkt. In het Europese kennisnetwerk COST Modernet is afgelopen jaren gewerkt aan methodieken om trends in beroepsziekten te kunnen vaststellen en vergelijken. In het netwerk werden de beroepsziektemeldingen over de afgelopen dertien jaar vergeleken tussen tien  Europese landen. Het doel was om meer inzicht te krijgen in veranderingen in de tijd in de incidentie van vijf aandoeningen: beroepsastma, contacteczeem, beroepsslechthorendheid, carpaal tunnel syndroom (CTS) en aandoeningen bovenste extremiteiten.

Incidentiedata

Incidentiedata over die jaren binnen nationale registraties uit België, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Tsjechië en Zwitserland werden verzameld. Tellingen van beroepsziekten werden geanalyseerd met een binomiaal regressie model met jaar als belangrijkste covariaat. Bij gelaagde data werd gecorrigeerd met behulp van multilevel analyse. Sommige modellen hielden ook rekening met veranderingen in compensatie of meldingscriteria.

De incidentie van contacteczeem en astma, beroepsziekten met een korte latentietijd en vaak veroorzaakt door chemische blootstelling , daalde consistent. Beroepsziekten met een langere latentietijd en fysieke en fysische blootstelling, vertoonden meer variatie tussen landen. De incidentie van beroepsslechthorendheid steeg in België, Nederland, Spanje en Zwitserland, maar daalde in de overige landen. Trends in CTS en aandoeningen aan de bovenste extremiteiten vertoonden grote variaties binnen en tussen landen.

Vergelijking

Voor de eerste keer is een vergelijking van trends in beroepsziekten binnen Europa gemaakt. De trends waren consistent met een positieve impact van Europese initiatieven gericht op vermindering van astma en contacteczeem relevante blootstellingen. Een flexibele benadering zonder harmonisatie van methoden voor dataverzameling maakten vergelijk van registratiedata mogelijk.

In onderstaande figuren zijn de trends voor beroepsgebonden contacteczeem weergegeven, zowel gebaseerd op gerapporteerde meldingen door bedrijfsartsen en dermatologen (figuur 1) als op basis van claimbeoordeling van andere landen (figuur 2)

Figuur 1 Trends in beroepsgebonden contacteczeem gebaseerd op gerapporteerde meldingen

 

Figuur 2 Trends in beroepsgebonden contacteczeem gebaseerd op claimbeoordeling

Stocks SJ, McNamee R, van der Molen HF, Paris C, Urban P, Campo G, et al. Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012.
Occupational and environmental medicine. 2015;72(4):294-303.

Henk van der Molen