Uitbreiding sectoren beroepsziektemelding

Per 1 januari 2017 zal bij het melden van een beroepsziekte uit een groter aantal sectoren gekozen kunnen worden. Reden van deze uitbreiding is de opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een gedetailleerdere registratie van beroepsziekten, met als doel een betere monitoring en mogelijk meer preventie van beroepsziekten.

De huidige lijst van 88 sectoren zal worden uitgebreid naar circa 150 sectoren. Bij de keuze van deze sectoren is uitgegaan van de statistische classificatie van economische activiteiten (NACE) van de Europese Unie. Hieruit zijn op basis van een aantal criteria (aantal meldingen, arborisico’s en arbocatalogi) die sectoren geselecteerd die relevant zijn voor de Nederlandse situatie. Daarnaast is de naamgeving van de sectoren aangepast zodat het voor de melder eenvoudiger wordt de juiste sector te kiezen.