Overslaan en naar de inhoud gaan
Door redactie op 14-12-2023 - 15:39

De NCvB beroepsziekteregistratierichtlijn contacteczeem is geüpdatet en verschijnt binnenkort op de website www.beroepsziekten.nl.

De bestaande registratierichtlijn F002 Werkgebonden Contactdermatosen is opgesplitst in een Registratierichtlijn Contacteczeem en een Registratierichtijn Overige Werkgebonden Contactdermatosen.

De eerste is geüpdatet naar aanleiding van nieuwe literatuur; met name de systematische review ‘Work-related and personal risk factors for occupational contact dermatitis’ van Schutte et al. 2022.

Het stellen van de diagnose beroepsziekte contacteczeem is maatwerk en vergt een gedegen anamnese waarin werkfactoren, privéfactoren en persoonlijke factoren dienen te worden meegenomen en gewogen. Vaak is contactallergologisch onderzoek een voorwaarde om een goede differentiatie te kunnen maken tussen allergisch contacteczeem en irritatief contacteczeem. Dit onderscheid is van belang voor het adviseren van juiste interventiemaatregelen voor de patiënt en juiste preventiemaatregelen voor de collega’s. Is de werkende allergisch dan dienen de allergenen te worden gemeden met behulp van de arbeidshygiënische strategie.

Bekijk hier de richtlijnen en achtergronddocumenten: 


De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een Richtlijn Contacteczeem waarin adviezen worden gegeven voor de preventie, behandeling en begeleiding door de bedrijfsarts. Contacteczeem | NVAB (nvab-online.nl)

Schütte MG, Tamminga SJ, de Groene GJ, Kezic S, van der Molen HF. Work-related and personal risk factors for occupational contact dermatitis: A systematic review of the literature with meta-analysis. Contact Dermatitis. 2022;1‐17. doi:10.1111/cod.14253