Update SBOH brochure zwangerschap en werk

Veertig procent van de vrouwelijke artsen in opleiding (aio’s) die werkzaam zijn bij de SBOH wordt zwanger tijdens haar opleiding. Dat betekent zo’n 330 zwangerschappen per jaar. De SBOH verzocht het NCvB de bestaande brochure zwangerschap en werk te updaten om de vrouwelijke aio’s zo goed mogelijk te informeren.

De SBOH is een non-profit / semipublieke organisatie voor artsen in opleiding. Het is de werkgever van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding en de organisatie die hun opleiding financiert.

Risico’s

Het ongeboren kind en de zwangere aio’s kunnen in het werk enig risico lopen. Zwangere aio’s zijn zich hiervan misschien niet altijd bewust.

De belangrijkste risico’s voor zwangere aio’s zijn:

  1. Infectieziekten;
  2. Werkdruk en stress;
  3. Gevaarlijke stoffen (zoals anesthesiemiddelen, chemotherapeutica en röntgenstraling);
  4. Fysiek belastend werk.

Met deze brochure biedt de SBOH een handreiking om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.