Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen

Sectorcode: 
71
  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 2 16,7% 10 47,6%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 3 25,0% 6 28,6%
P609: Overige somatoforme stoornissen     3 14,3%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm     1 4,8%
P652: Depressieve episode 2 16,7% 1 4,8%
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 2 16,7%    
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 8,3%    
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 8,3%    
R659: Pneumonie 1 8,3%    
Totaal 12 100,0% 21 100,0%