Farmaceutische industrie

Sectorcode: 
24
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P611: Burn out 7 33,3% 13 36,1%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 6 28,6% 12 33,3%
D613: Contacteczeem  - irritatief (orthoergisch) 0 0,0% 3 8,3%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 0 0,0% 2 5,6%
D612: Contacteczeem  - allergisch 0 0,0% 1 2,8%
H102: Oorsuizen [tinnitus] 0 0,0% 1 2,8%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn 0 0,0% 1 2,8%
L690: Adhesieve capsulitis van schouder 0 0,0% 1 2,8%
P630: Paniekstoornis 0 0,0% 1 2,8%
R409: Tuberculose van ademhalingsstelsel 0 0,0% 1 2,8%
Overige 8 38,3% 0 0,0%
Totaal 21 100,0% 36 100,0%