Landbouw - teelt gewassen en planten

Sectorcode: 
05
  2018   2019  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
L684: Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm 14 30,4% 7 14,9%
L694: Epicondylitis lateralis 9 19,6% 6 12,8%
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 2 4,3% 6 12,8%
N613: Carpale-tunnelsyndroom 3 6,5% 5 10,6%
D612: Contacteczeem - allergisch 1 2,2% 5 10,6%
P611: Burn out 1 2,2% 2 4,3%
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 3 6,5% 1 2,1%
L687: Subacromiaal pijnsyndroom 3 6,5% 1 2,1%
D613: Contacteczeem - irritatief (orthoergisch) 1 2,2% 1 2,1%
L102: Subacute aspecifieke (lage) rugpijn 1 2,2% 1 2,1%
L612: HNP L4-L5 / HNP L5-S1 1 2,2% 1 2,1%
L685: Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm 1 2,2% 1 2,1%
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 2,2% 1 2,1%
Overige 5 10,9% 9 18,9%
Totaal 46 100% 47 100%