Verenigingen

Sectorcode: 
94

Verenigingen; sector 94

  2016   2017  
Diagnose (CAScode + omschrijving) Aantal % Aantal %
P629: Overige reacties op ernstige stress 1 10,0% 1 50,0%
P652: Depressieve episode     1 50,0%
P611: Burn out 3 30,0%    
P619: Overige aanpassingsstoornissen / surmenage 3 30,0%    
E602: Diabetes mellitus zonder complicaties 1 10,0%    
L686: Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand 1 10,0%    
P620: Posttraumatische stress-stoornis 1 10,0%    
Totaal 10 100,0% 2 100,0%