Overslaan en naar de inhoud gaan

Door de Europese Commissie is in 1990 een Europese lijst van beroepsziekten vastgesteld. Dit is een compromis van de lijsten zoals die in verschillende lidstaten fungeren. Deze lijsten vormen de basis voor financiële compensatiesystemen in de verschillende lidstaten en worden regelmatig bijgesteld door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht.
De betekenis van deze lijst is dat het als referentie kan dienen: de hierin genoemde ziekten worden in Europees verband aangemerkt als beroepsziekten. Hoewel in Nederland geen “risque professionel” bestaat kan deze lijst wel gebruikt worden voor signalering en preventieve doelen. De bij deze Europese lijst behorende richtlijnen (“Information notices on occupational diseases”) zijn door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) vertaald en bewerkt ten behoeve van registratiedoeleinden.
Op termijn wordt harmonisatie van beroepsziektestatistieken op Europees niveau nagestreefd. Verwacht wordt dat de melding van beroepsziekten van bedrijfsartsen aan het NCvB, gebruik makend van de systematiek van de Europese lijst van beroepsziekten, Nederlandse data zal opleveren waardoor prevalenties en trends in beroepsziekten zichtbaar zullen worden.

De Europese lijst van beroepsziekten

Update Europese lijst van beroepsziekten

Meer informatie..