Overslaan en naar de inhoud gaan

Instructie en hulp bij het elektronisch melden

Inloggen melding- en registratiesysteem

Het melding- en registratiesysteem van het NCvB is te bereiken via ncvb.amsterdamumc.nl of door op de homepagina van beroepsziekten.nl te klikken op beroepsziekte melden
Op de homepagina van het melding- en registratiesysteem kunt u – als u al geregistreerd bent als melder – inloggen in het systeem of u aanmelden als gebruiker om beroepsziekten te melden. Hieronder staan mogelijke situaties beschreven

instructie 1

 1. U wilt beroepsziekten gaan melden maar u heeft geen gebruikersnaam en wachtwoord

Via klik hier om u aan te melden kunt u zich aanmelden als nieuwe melder. In het aanmeldingsformulier vult u uw gegevens in. Na verificatie van uw BIG-registratie door het NCvB registratiebureau ontvangt u een e-mail dat uw account is geactiveerd. Hierna kunt u een wachtwoord opgeven en in het systeem inloggen.

 1. U bent geregistreerd als melder maar u bent uw wachtwoord vergeten

Via de knop wachtwoord vergeten? kunt u een link aanvragen om uw wachtwoord te wijzigen. Vul hier uw e-mailadres waarmee u zich geregistreerd heeft en klik op versturen. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.
NB. Het wachtwoord moet minimaal 8 posities hebben en minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en minimaal 1 cijfer of speciaal teken (+, -, ! enz.) bevatten.

 1. U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord

Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u inloggen. Na dat u ingelogd bent komt u gelijk op de pagina om een beroepsziekte te melden.
NB. Na 3 keer fout inloggen, moet u opnieuw een wachtwoord aanvragen (zie procedure wachtwoord vergeten).

Hoofdmenu Registratie van Beroepsziekten

Het hoofdmenu van het melding- en registratiesysteem bestaat uit de volgend onderdelen: nieuwe melding, meldingen overzicht, codelijsten aan de linkerkant van het NCvB-logo en uw accountgegevens (deze wordt weergegeven als uw e-mailadres) aan de rechterkant van het NCvB-logo.
instructie afbeelding

 1. Uw accountgegevens

Bij uw accountgegevens heeft u de volgende opties.
instructie afbeelding
Mijn gegevens: hier kunt u uw gegevens wijzigen. Als uw e-mailadres wijzigt, bijvoorbeeld omdat u bij een andere arbodienst gaat werken, dient u een mail te sturen naar ncvbmelding@amc.uva.nl

Mijn arbodienstvestiging: hier kunt u uw arbodiensten en locaties van arbodiensten waarvoor u beroepsziektemeldingen wilt doen vastleggen door op zoek vestiging te klikken. Met de zoek functie rechtsboven kunt u uw arbodienst en vestiging selecteren en vastleggen door op de knop vastleggen te klikken. Daarnaast kunt u eventueel eerder geselecteerde arbodiensten met de knop verwijder weghalen uit uw arbodienstvestigingen.

De arbodiensten die u hier selecteert worden als keuze weergegeven op het meldingsformulier. Eventueel kunt u bij het meldingsformulier ook een arbodienst selecteren, deze wordt alleen niet opgeslagen.

Uitloggen: Met deze knop meldt u zich af. U gaat weer terug naar het inlogscherm.

 1. Nieuwe melding

Met de knop nieuwe melding gaat u naar het meldingsformulier. De vragen van het meldingsformulier worden hieronder nader toegelicht (zie Invulinstructie meldingsformulier).

 1. Meldingen overzicht

Met de knop meldingen overzicht kunt u zoeken binnen de meldingen die u gedaan hebt. U kunt zoeken op een arbodienst waarvoor u meldingen doet, een bepaalde periode waarin u een melding hebt gedaan, een specifiek meldingsnummer of de status van een melding. Er kan ook gezocht worden op een combinatie van factoren.
De gegevens van een specifieke melding kunt u inzien door op de melding te klikken.
Met de bovenste knop melden, komt u weer bij het meldingsformulier.
instructie afbeelding

  4. Codelijsten

Onder de knop codelijsten kunt u de codelijsten raadplegen die op het meldingsformulier van toepassing zijn.

instructie afbeelding

Invulinstructie meldingsformulier

De met een gemarkeerde velden zijn verplicht.

Arbodienst*: hier ziet u de arbodienstvestiging(en) die u heeft ingesteld onder de knop Mijn arbodienstvestiging. U selecteert hier (door te klikken) de arbodienstvestiging waarvoor u nu een melding gaat doen. Via de knop Selecteren arbodienst kunt u ook éénmalig een arbodienstvestiging selecteren, deze arbodienstvestiging wordt echter niet opgeslagen.
instructie afbeelding

Casus gegevens

 1. Arbodienstdossier: kenmerk van het dossier

Hier kunt u een zelf gekozen kenmerk van het dossier invullen. Dit kenmerk mag zowel cijfers als letters bevatten. U bent niet verplicht om hier iets in te vullen.

 1. Geboortejaar*: geboortejaar van de werknemer

Vul het volledige jaartal in cijfers in, bijvoorbeeld: 1965.

 1. Geslacht*: geslacht van de werknemer

Selecteer hier man, vrouw of onbekend.

 1. CAS code*: CAS code behorend bij de diagnose / Klinisch beeld*: omschrijving van de diagnose

Dit betreft de diagnose van de beroepsziekte die u heeft gesteld. U kunt de diagnose zoeken door de CAS code, de ICD-10 code of de aandoening te typen (zie in het voorbeeld hieronder, waar gezocht is op Epi). Door op de juiste code te klikken selecteert u deze. Tevens kunt u ook nog zoeken naar de diagnose door op ► Of selecteer hier een diagnose.  te klikken. Er volgt dan een uitklapmenu waar eerste de diagnosegroepen worden weergegeven.
instructie afbeeld

Vervolgens dient u in het veld Klinisch beeld de diagnose zo goed mogelijk te omschrijven.

 1. Oorzaak/ blootstelling: Hoofdoorzaak*: belangrijkste oorzaak (blootstelling) in het werk die tot de aandoening heeft geleid / Oorzaak/blootstelling 2 / Oorzaak/blootstelling 3

U kunt maximaal drie verschillende oorzaken selecteren. Begin met de belangrijkste oorzaak of blootstelling. Ook hier geldt dat een oorzaak gevonden kan worden door te deze te typen of dat de oorzaak gevonden kan worden door op ► of selecteer hier een oorzaak. Klik daarna op de van de oorzaakgroep waaronder de oorzaak valt. Alle oorzaakcodes die onder deze oorzaakgroep vallen worden zichtbaar. Selecteer nu de oorzaakcode die op uw casus van toepassing is. NB. Een oorzaakcode mag slechts één keer gebruikt worden. In het veld Toelichting bij de oorzaken kunt u de oorzaak (blootstelling) nader omschrijven.

 1. Beroep: beroepscode* en beroepsomschrijving ten tijde van de blootstelling

Typ het beroep behorende bij de casus die u wilt melden of klik op ► Of selecteer hier een beroep. Klik daarna op de beroepsgroep waaronder het beroep valt. Alle beroepscodes die onder deze beroepsgroep vallen worden zichtbaar. Selecteer nu de beroepscode die op uw casus van toepassing is.
In het huidige systeem zijn de beroepsgroepen fors uitgebreid. Mocht u desondanks een beroep niet kunnen vinden, zoek dan op synoniemen voor het beroep. In het veld Toelichting bij het beroep kunt u het beroep nader omschrijven. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk. Bijvoorbeeld automonteur, storingsmonteur CV, chef P&O of baliemedewerker.

 1. Economische sector: sectorcode* en bedrijfsomschrijving* ten tijde van de blootstelling:

Om de sectorcode te selecteren kunt u deze weer typen of u klikt op ► Of selecteer hier een sector. Klik daarna de hoofdsectorgroep die van toepassing is. Alle sectorcodes die onder deze sectorgroep vallen worden zichtbaar. Selecteer nu de sectorcode die op uw casus van toepassing is.
Vervolgens dient u in het veld Omschrijving bij de economische sector het bedrijf nader te omschrijven. Tracht het vrije veld zo volledig mogelijk in te vullen, bijvoorbeeld verpleeghuis (in plaats van zorgsector), metalen keukengerei (in plaats van klein metaal), deurwaarderskantoor (in plaats van zakelijke dienstverlening) en basisschool (in plaats van onderwijs). Het noemen van de bedrijfsnaam is niet nodig.

 1. Ernst van de ziekte*: hoe schat u de ernst (gevolgen) van de gemelde aandoening in?

Hier kunt u de ernst van de gemelde beroepsziekte aangeven in mate van arbeidsongeschiktheid. Is er sprake van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid? De antwoordmogelijkheden zijn opgenomen in een scroll down menu.
Via selecteer kunt u het scroll down menu openen en vervolgens uw antwoord selecteren.
N.B.: De onderverdelingen bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid zijn zeer gedetailleerd. Zoals ook aangegeven in de vraag, gaat het om de geschatte ernst. U wordt verzocht een zo goed mogelijk passend antwoord te selecteren.

 1. Opsporing: op welke wijze bent u de aandoening op het spoor gekomen?

Spreekt voor zich. U kunt hier slechts één mogelijkheid selecteren.

 1. Advies: welke adviezen heeft u gegeven? (max. 4 antwoorden mogelijk)

Welke adviezen heeft u gegeven of welke maatregelen zijn door u, of op uw initiatief door anderen genomen? Om meer inzicht te krijgen in welke adviezen gegeven worden, wordt u gevraagd om het advies toe te lichten. Probeer dit zo specifiek mogelijk. Op deze wijze leren wij ook welke specifieke adviezen bij een ziekte gegeven worden en kunnen we dit terug koppelen naar andere bedrijfsartsen.

 1. Ingelicht: wie heeft u ingelicht over de beroepsziekte of werkgebonden aandoening? (max. 4 antwoorden mogelijk)

Wie heeft u ingelicht of laten inlichten, geadviseerd of naar wie heeft u verwezen? Hier gaat het erom met wie u heeft gecommuniceerd over de gesignaleerde beroepsziekte.

 1. Gaat het om een zzp’er?

Spreekt voor zich. Het standaardantwoord is ingevuld op “Nee”, maar dit kunt u veranderen in “Ja” door deze optie te selecteren.

Melding vesturen

Nadat u het formulier heeft ingevuld, klikt u op de knop Versturen. Uw melding wordt dan verzonden. Bovenin het scherm ziet u de mededeling: Melding is verzonden.

Als in plaats hiervan de melding ‘Niet alle velden zijn correct ingevuld’, bevat het meldingsformulier een of meerdere fouten. Deze worden in rood aangegeven. Na correctie klikt u opnieuw op de knop Versturen.

Zodra het NCvB uw melding heeft verwerkt, krijgt u altijd een terugkoppeling op het door u opgegeven e- mailadres. Als de melding een klacht- of ongeval-CAScode bevat wordt de melding voorlopig afgekeurd. Na interne behandeling van de melding, waarvoor u misschien nog benaderd kunt worden voor verder toelichting, wordt de melding dan definitief goed- of afgekeurd. Ook hiervan ontvangt u via e-mail bericht.

Met de knop Versturen+hergebruiken kunt u een melding hergebruiken. Het geboortejaar wordt in dat geval gewist en ook geslacht wordt naar de default instelling teruggezet. Op deze wijze kunt u meerdere beroepsziekten melden zonder dat u alles opnieuw hoeft te selecteren.

Wanneer u het formulier wilt printen moet u deze eerst selecteren via meldingen overzicht. Zoek hier de melding die u wilt printen en selecteer deze. U kunt dan bovenin het scherm op afdrukken klikken om de melding te printen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Registratiebureau Beroepsziekten NCvB E-mail: ncvbmelding@amc.nl