Beroepshuidaandoeningen (8 december 2006)

Mw. Dr. S. Kezic (AMC, Amsterdam, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid)
De huid als opnameroute voor systemische en locale toxiciteit.

Dr. H. van der Walle (Centrum voor Huid en Arbeid, Arnhem) 
Huid en arbeid, een voortdurende relatie.

Prof.Dr. D.P. Bruynzeel (VUmc, Amsterdam, Afdeling Dermato-allergologie & Arbeidsdermatologie)
Arbeidsdermatologie: het dichten van de kloof tussen kliniek en werk.