Gehoor en Arbeid

Het Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam), het Leids Universiatir Medsich Centrum en hetMedisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc), het Coronel Instituut (AMC/UvA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Doelstelling is het bundelen van relevante kennis, verbeteren van de samenwerking tussen de arbodiensten en de audiologische centra, deskundigehdisbevordering en het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe instrumenten en preventiemogelijkheden. Bovendien heeft het expertisecentrum een zorgtaak.

Het expertisecentrum is een voorziening van de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA). Vraagstellingen gaan over gezondheidsproblemen die te maken hebben met auditieve eisen in het werk (communicatie, veiligheid) en blootstelling aan overmatig geluid op de werkplek. Spreekuur en advies hebben multidisciplinair karakter (audioloog, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, arbeidsgeneeskundig consulent).

Het expertisecentrum ( www.gehoorenarbeid.nl )