Overslaan en naar de inhoud gaan

WIZA bijeenkomst

Werkgroep infectieziekten en Arbeid (WIZA) bijeenkomst 12 oktober 2023
     
09:00-13:00, inloop vanaf 08:30
Amsterdam UMC, locatie AMC, zaal K01-222
NCvB en RIVM

Kosten: geen  
Doelgroep: bedrijfsartsen, arbeid hygiënisten, veiligheidskundigen, artsen maatschappij & gezondheid, beleidsmedewerkers, etc.  
Accreditatie is toegekend.

In deze Werkgroep infectieziekten en Arbeid (WIZA) staan we stil bij de risico-inventarisatie en Evaluatie en de mogelijke gezondheidsaspecten van gebruik van handalcohol.  
 

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Herbert de Jager | bedrijfsarts | RIVM    
Korte inleiding (09:00 -09:10)

Remko Houba | Arbeidhygiënist | NKAL    
Titel: Blauwdruk biologische agentia (09:10- 09:50)

Henri Heussen | Arbeidshygiënist | Stoffenmanager®    
Titel: Stoffenmanager® Biorisk: de ontwikkeling van een nieuwe risicobeoordelingstool voor blootstelling aan biologische agentia (09:50 – 10:30)

Pauze: 10:30 – 11:00

Hendrik Jan Jansen | Arbeidhygiënist | Amsterdam UMC    
Titel: Gezondheidsrisico’s van handsinfectie o.b.v. ethanol. Resultaten van een studie in het Amsterdam UMC (11:00 -11:40)

Angelique Welten | Beoordelaar | het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)    
Titel: Regelgeving en het toelatingsbeleid van handalcohol als biocide (11:40 – 12:20)

Jaap Maas | bedrijfsarts | Amsterdam UMC    
Titel: bespreken resultaten enquête (12:20 – 12:50)

Afsluiting en vragen (12:50-13:00), met aansluitende lunch (K0-176)

Namens de begeleidingscommissie     
Dr. Jaap Maas, Klinische Arbeidsgeneeskundige infectieziekten, Arbodienst AMC en PMA     
Drs. Herbert de Jager, Coördinerend/ Specialistisch Adviseur, Bedrijfsarts LCI/RIVM     
Dr. Remko Houba, Arbeidhygiënist, NKAL