Paul (P.P.F.M.) Kuijer

Paul Kuijer
Functie: 
Consulent arbeidsgebonden aandoeningen bewegingsapparaat
Telefoon: 
020-5665339

Dr P Paul FM Kuijer is bewegingsspecialist en universitair docent bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC – locatie AMC. Zijn expertise is het verbeteren van de arbeidsgerichte zorg bij werkenden met aandoeningen aan het bewegingsapparaat zoals met knie- en heupartrose en rugklachten. Daarnaast is hij samen met prof. dr. Mario Maas coördinator van het keuzeonderwijs ‘Arts en Topsport: high demand professies! Grensverleggende multidisciplinaire zorg in veeleisende beroepen’ voor tweedejaars studenten Geneeskunde.

Bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is hij werkzaam als consulent arbeidsgebonden aandoeningen bewegingsapparaat. In dezelfde functie is hij werkzaam bij de Polikliniek Mens en Arbeid. Zijn expertises zijn werkgerelateerde diagnostiek en het vaststellen van werkgeschiktheid bij patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Dit laatste doet hij samen met dr. Bas Sorgdrager, bedrijfsarts.

Paul Kuijer is lid van de Scientific Committee on Musculoskeletal Disorders of the International Committee on Occupational Health (ICOH), Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland en Nederlandse Vereniging voor Ergonomie.

Meer informatie over Paul Kuijer is te vinden op: