Workshop beroepsziekten open inschrijving

Wilt u het melden van beroepsziekten beter onder de knie krijgen, neem dan deel aan een NCvB-workshop over beroepsziekten. Nadat deze workshop al met succes in company is aangeboden, willen we nu individuele bedrijfsartsen ook de kans bieden deze workshop te volgen. 

Het doel is om het hele professionele handelen ten aanzien van werkgebonden aandoeningen de revue te laten passeren aan de hand van vier regelmatig voorkomende aandoeningen. Het gaat om diagnostiek (vijf stappenplan) en differentiaal diagnose, behandeling en mogelijk verwijzing (huisarts, specialist, Polikliniek Mens en Arbeid), beleid en registratie / melding en advies richting werkgever en werknemer.

  • Voor individuele bedrijfsartsen
  • Door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut AMC UvA

Doel van de workshop is het verbeteren van uw professionele manier van omgaan met beroepsziekten; door het aanscherpen van uw kennis en vaardigheden, door het beter zoeken en vinden van professionele informatie én door het kritisch afwegen van dilemma's. Daarmee kunt u met nieuw elan in uw praktijk aan de slag.

De nadruk ligt op diagnostiek, verwijzing, interventies en dilemma's bij vier aandoeningen

  • overspanning / burnout
  • depressie
  • rugklachten
  • aandoeningen van de bovenste ledematen.

De workshop wordt ondersteund door stafleden van het NCvB.

Wat levert deze workshop u op?

Na afloop van de workshop kent u de (registratie)richtlijnen voor de besproken beroepsziekten en de criteria voor klinische beoordeling en beoordeling van de blootstelling. U kunt informatie / evidence zoeken, vinden, verwoorden en presenteren aan uw collega's. U hebt interventie- en verwijsmogelijkheden besproken en dilemma's bij het adviseren van werknemer en werkgever benoemd.

Direct naar elektronisch aanmeldformulier

Omvang Workshop van één dag met schriftelijke voorbereidingsopdrachten
Inhoud Diagnostiek, verwijzing, interventies en dilemma's bij in overleg te kiezen aandoeningen. Zoeken en presenteren van informatie / evidence
Vorm Workshop met individuele inschrijving, start bij 12 inschrijvingen, maximaal 15 bedrijfsartsen per workshop
Begeleiding Twee stafleden van het NCvB
Datum Zodra er voldoende belangstelling is, zullen we een datum plannen. Één van de voorwaardes voor de workshop is een groep van minimaal 10 deelnemers, zodat er voldoende feedback en casuïstiek zal zijn.
Lokatie Academisch Medisch Centrum
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid
Meibergdreef 9
1105 AZ  AMSTERDAM
Kosten € 320 per deelnemer, inclusief koffie, thee en lunch
Accreditatie 6 punten

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Teus Brand (t.brand@amc.nl) of Henk van der Molen (h.f.vandermolen@amc.nl). 

Aanmelden kan via het elektronisch aanmeldformulier