Stressfractuur van het metatarsale bot (‘marsfractuur’)